Đề tài NCKH của GV

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở và SKKN năm học 2017-2018

10/9/2017 3:31:29 PM

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở và SKKN năm học 2017-2018

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình