Đề tài NCKH của GV

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2014-2015

12/24/2014 3:16:00 PM

Những tệp tin đính kèm:

Phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình