Đề tài NCKH của GV

Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ Trường Đại học Quảng Bình

1/19/2015 3:00:05 PM

Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ Trường Đại học Quảng Bình

Ngày 17 tháng 01 năm 2015, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của thủy tinh Borate kim loại kiềm pha tạp Sm3+”, mã số: CS.2.2014, do TS. Trần Ngọc làm chủ nhiệm và đề tài “Xây dựng bản đồ dạng đất và đề xuất cây trồng bằng công nghệ GIS tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”, mã số: CS.8.2014, do ThS. Phan Thanh Quyết làm chủ nhiệm đề tài.

Các đề tài đã cơ bản đáp ứng được những yêu cầu cần có của một đề tài cấp cơ sở. Nội dung của đề tài đã thể hiện sự nổ lực và đam mê trong nghiên cứu khoa học của các thành viên thực hiện.

Sau khi tiến hành đánh giá, phản biện, Hội đồng đã nhất trí xếp loại TỐT với cả 2 đề tài.

Phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình