Đề án tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016

1/5/2017 9:40:23 AM

Số 3340/KH-ĐHQB ngày 01 tháng 12 năm 2016

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình