HN-HT trong nước

Thông báo hội thảo Ngữ học toàn quốc lần thứ 20

2/6/2017 10:41:57 AM

Hội thảo Ngữ học Toàn quốc lần thứ 20, chủ đề "NGÔN NGỮ Ở VIỆT NAM: HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN"

Hội thảo Ngữ học Toàn quốc lần thứ 20
Chủ đề "NGÔN NGỮ Ở VIỆT NAM: HỘI NHẬPVÀ PHÁT TRIỂN"
Xem file đính kèm
Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình