HN-HT trong nước

Hội thảo quốc tế quản lý môi trường và phát triển bền vững

2/7/2017 9:56:32 AM

Hội thảo quốc tế quản lý môi trường và phát triển bền vững tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Xem file đính kèm
Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình