HN-HT trong nước

Hội thảo "Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy môn kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong giai đoạn mới"

2/20/2017 8:06:49 AM

Hiện, nay, Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc xây dựng đề án hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán tại Việt Nam và việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, mà sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng là một mộ phận quan trọng, được xác định là yếu tố đóng vai trò quyết định với sự thành công của đề án.

Hội thảo

Vì vậy Bộ Tài chinh dự kiến tổ chức Hội thảo với chủ đề "Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy môn kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong giai đoạn mới" tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong quý I/2017.
Thông tin chi tiết tại file đính kèm./.
Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình