Góp ý dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm

3/6/2018 10:27:49 AM

Ngày 026/02/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Trang Web của Bộ dự thảo "Thông tư ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm" nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017-2018 của Trường Đại học Quảng Bình; đồng thời nhằm phát huy quyền dân chủ của mỗi cán bộ, giảng viên trong việc đưa ra ý kiến của mình đối với các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến góp ý của toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên đối với Dự thảo Thông tư nêu trên. Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai lấy ý kiến góp ý đến toàn thể cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị quản lý.

Mọi ý kiến góp ý của cán bộ, giảng viên phải được tổng hợp đầy đủ thành bản góp ý chung của đơn vị và gửi về Nhà trường (qua đ/c Dương Thị Hồng Thuận, Phòng Thanh tra - Pháp chế) trước ngày 20/3/2018.

Có Dự thảo Thông tư đính kèm./.

Những tệp tin đính kèm:

BP Pháp chế

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình