GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

Liên hệ Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Quảng Bình.

4/18/2017 3:25:07 PM

Địa chỉ liên hệ : Dãy nhà D - Trường Đại Học Quảng Bình. 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : 0232.3819.123

 

Địa chỉ liên hệ : Dãy nhà D - Trường Đại Học Quảng Bình.

                          312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.

 
 

Điện thoại : 0232.3819.123

 

 

Trưởng Phòng :

Ths. Vương Kim Thành
Điện thoại : 0905047377
Email:vuongthanhqb@gmail.com

 

Phó Trưởng Phòng :

 

Ths. Nguyễn Phương Văn
Điện thoại : 0934732777
Email:vanqbuni@gmail.com   

 

 

 

Phòng Công tác Sinh viên

Các Tin đã đăng

  CƠ CẤU TỔ CHỨC 4/18/2017 3:27:53 PM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình