GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

Liên hệ Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Quảng Bình.

2/25/2014 2:24:07 PM

Liên hệ Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Quảng Bình.


Địa chỉ liên hệ : Dãy nhà A - Trường Đại Học Quảng Bình.

                          312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại : 0523819123


Trưởng Phòng :

Ths. Vương Kim Thành
Điện thoại : 0905047377
Email:vuongthanhqb@gmail.com


Phó Trưởng Phòng :

Ths. Nguyễn Phương Văn
Điện thoại : 0934732777
Email:vanqbuni@gmail.com   


Phòng Công tác Sinh viên

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình