GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

Giới thiệu đội ngũ cán bộ Phòng công tác Sinh viên - Trường Đại học Quảng Bình

9/15/2016 10:59:25 AM

Giới thiệu đội ngũ cán bộ Phòng công tác Sinh viên - Trường Đại học Quảng Bình

                                             1. ThS. Vương Kim Thành 
                                     Chức vụ: Trưởng phòng - Bí thư chi bộ
                                     ĐT: 0905047377
                                     Email: thanhvk@qbu.edu.vn 
                                                 vuongthanhqb@gmail.com

                                            2. ThS. Nguyễn Phương Văn
                                     Chức vụ: P. Trưởng phòng - P. Bí thư chi bộ
                                     ĐT: 0934732777
                                     Email: vannp@qbu.edu.vn 
                                                vanqbuni@gmail.com

                                           3. CN: Nguyễn Vũ Ngọc
                                     Chức vụ: Chuyên viên
                                     ĐT: 0941827676
                                     Email: ngocnv@qbu.edu.vn
                                                ngoc.ctsv@gmail.com

                                          4. CN: Hoàng Thị Oanh
                                     Chức vụ: Chuyên viên
                                     ĐT: 0919444149
                                     Email: oanhht@qbu.edu.vn
                                                oanhhtqb79@gmail.com

                                         5. CN: Thị Nguyệt Minh
                                     Chức vụ: Chuyên viên
                                     ĐT: 0919360566
                                     Email: minhltn@qbu.edu.vn
                                                nguyetminhdhqb@gmail.com

                                         6. CN: Phạm Thanh Phúc
                                     Chức vụ: Chuyên viên
                                     ĐT: 0935166286
                                     Email: phucpt@qbu.edu.vn
                                                phuc.dhqb@gmail.com

                                          7. CN: Hoàng Văn Bảy
                                     Chức vụ: Chuyên viên
                                     ĐT: 0915159519
                                     Email: bayhv@qbu.edu.vn
                                                hvbay@gmail.com

                                          8. CN: Đinh Nhật Huy
                                     Chức vụ: Chuyên viên
                                     ĐT: 0915626267
                                     Email: huydn@qbu.edu.vn
                                                huymusician@gmail.com

                                            9. CN: Trần Thị Tuyết
                                     Chức vụ: Chuyên viên
                                     ĐT: 0912944055
                                     Email: tuyettt@qbu.edu.vn
                                                    tuyetqb7885@gmail.com

                                            10. CN: Phạm Thị Mỹ
                                      Chức vụ: Chuyên viên
                                      ĐT: 0914878995
                                      Email: mypt@qbu.edu.vn
                                                 ngocmy.dh09ct@gmail.com

                                          11. CN: Trương Tuấn Huy
                                      Chức vụ: Lao động hợp đồng
                                      ĐT: 0988260224
                                      Email: truongtuanhuy210@gmail.com


Phòng Công tác Sinh viên

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình