GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

CƠ CẤU TỔ CHỨC

4/18/2017 3:27:53 PM

Cơ cấu tổ chức Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại Học Quảng Bình.

 

 

 

Phòng Công tác Sinh viên

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình