Giới thiệu

Thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế

12/7/2016 9:40:35 PM

Tên tiếng Việt: Phòng Thanh tra - Pháp chế. 
Tên tiếng Anh: Department of Inspection and Legislation.
Phòng Thanh tra - Pháp chế được thành lập theo Quyết định số 3239/QĐ-ĐHQB ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.
Phòng Thanh tra - Pháp chế hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình