Giới thiệu

LỊCH SỬ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

10/11/2017 9:59:15 AM

UBND Tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 1088 ngày 04 tháng 5 năm 2006 cho phép thành lập Hội Sinh viên trường CĐSP Quảng Bình. Và được TW Hội Sinh viên Việt Nam có quyết định thành lập vào tháng 10 năm 2006. Hội Sinh viên trường CĐSP Quảng Bình đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2006 – 2009ngày 28 tháng 10 năm 2006. Ngày 24 tháng 10 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định thành lập Trường Đại học Quảng Bình trên cơ sở Trường CĐSP QuảngBình, từ đó Hội Sinh viên đổi tên thành Hội Sinh viên Trường Đạ

LỊCH SỬ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

UBND Tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 1088 ngày 04 tháng 5 năm 2006 cho phép thành lập Hội Sinh viên trường CĐSP Quảng Bình. Và được TW Hội Sinh viên Việt Nam có quyết định thành lập vào tháng 10 năm 2006. Hội Sinh viên trường CĐSP Quảng Bình đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2006 – 2009ngày 28 tháng 10 năm 2006. Ngày 24 tháng 10 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định thành lập Trường Đại học Quảng Bình trên cơ sở Trường CĐSP QuảngBình, từ đó Hội Sinh viên đổi tên thành Hội Sinh viên Trường Đại học QuảngBình.

            Từ khi thành lập đến nay, Hội Sinhviên trải qua 4 kỳ đại hội:

            - Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2006 - 2009 vào tháng 10 năm 2006. Đ/c Vương kim Thành được bầu làm Chủ tịch,Đ/c Nguyễn Lương Sáng được bầu làm Phó Chủ tịch. BCH gồm 13 đồng chí.

- Đại hội lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2009 - 2013 vào tháng 01 năm 2010. Đ/c Vương kim Thành được bầu làm Chủ tịch, Đ/c Nguyễn Lương Sáng được bầu làm Phó Chủ tịch. BCH gồm 15 đồng chí.

- Đại hội lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2013 - 2015 vào tháng 01 năm 2013. Đ/c Nguyễn Lương Sáng được bầu làm Chủ tịch, Đ/c Trương Quang Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch. BCH gồm 15 đồng chí.

 - Đại hội lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2015 - 2018 vào tháng 11 năm 2015. Đ/c Trương Quang Hùng được bầu làm Chủ tịch, Đ/c Nguyễn Ngọc Thành được bầu làm Phó Chủ tịch. BCH gồm 17 đồng chí.

Từ khi ra đời đến nay, Hội Sinh viên thực sự là tổ chức tập hợp trí tuệ, sự sáng tạo của sinh viên. Hội cũng là tổ chức đồng hành,sát cánh trong quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên. Hội đã có nhiều chương trình hỗ trợ, khuyến khích sinh viên học tập, NCKH và sáng tạo.

Các chương trình hoạt động lớn của Hội Sinh viên khóa IV:

-Chương trình sinh viên học tập- sáng tạo

-Chương trình Sinh viên tình nguyện

-Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên

Các Câu lạc bộ sinh viên hiện nay:

-Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu khoa học

-Câu lạc bộ Hỗ trợ lưu học sinh Lào học tập

-Câu lạc bộ sức khỏe sinh sản

-Câu lạc bộ Văn hóa - Văn nghệ - Thể dục thể thao

Từ khi thành lập đến nay, Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của TW Hội Sinh viên Việt Nam.

BCH Hội Sinh viên

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình