Giới thiệu

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập

3/2/2016 10:16:47 AM

Chào mừng 57 năm xây dựng và phát triển, 10 năm thành lập Trường Đại học Quảng Bình (2006-2016), Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Trường Đại học Udon Thani, Trường Đại học Nakhon Phanom, Trường Đại học Sakon Nakhon và Trường Đại học nông nghiệp Kasetsart chi nhánh Chalermphrakiat tỉnh Sakon Nakhon (Thái Lan) tổ chức hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập”

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập

Mục đích Hội thảo
  • Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, định hướng phát triển ngành nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập, nhất là trong bối cảnh lưu thông tự do về lao động trong cộng đồng ASEAN;
  • Chia sẻ thông tin, quan điểm về tính liên thông trong chương trình đào tạo của các trường;
  • Nâng cao năng lực ngoại ngữ, văn hóa, kỹ năng thích ứng trong môi trường hội nhập.
Nội dung Hội thảo
  • Sự liên thông kiến thức; thống nhất mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực và quốc tế;
  • Đổi mới phương pháp về hình thức tổ chức dạy học, quản lý giáo dục đại học theo hướng tiếp cận phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đại học phổ thông;
  • Vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực;
  • Những kỹ năng cần thiết của nguồn nhân lực trong thời hội nhập.
Thành phần tham gia Hội thảo

Giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu; cán bộ quản lý cơ quan, doanh nghiệp và những người quan tâm.

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo

Tiếng Anh và tiếng Việt. Ban tổ chức khuyến khích báo cáo tiếng Anh, hoặc ít nhất, các slide trình chiếu

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình