Giới thiệu

Giới thiệu

8/25/2015 3:36:24 PM

Ngày 4/6/2012 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số: 963/GP-BTTTT về việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí in cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ trực thuộc trường Đại học Quảng Bình. Ngày 21/2/2013 Cục thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia đã cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN) cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình.

I. Giấy phép hoạt động báo chí in 

   Ngày 4/6/2012 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số: 963/GP-BTTTT về việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí in cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ trực thuộc trường Đại học Quảng Bình.

   Ngày 21/2/2013 Cục thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia đã cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN) cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình.


Sau khi có Giấy phép hoạt động báo chí, Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình đã ký Quyết định Thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc trường Đại học Quảng Bình và các Quyết định về việc  Bổ nhiệm và Thành lập Ban lãnh đạo, Ban biên tập của Tạp chí khoa học và Công nghệ.

   Số đầu tiên của Tạp chí Khoa học và Côngnghệ trường Đại học Quảng Bình sẽ được phát hành nhân dịp Chào mừng kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam 21/6/2012.

Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ của Trường Đại học Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 985/QĐ-ĐHQB ngày 19/6/2012 của Hiệu trưởng

II. Giới thiệu chung

1. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí

- Phản ánh hoạt động giáo dục, đào tạo của Trường; công bố, giới thiệu các công trình khoa học của cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trường; thông tin các hoạt động, quảng bá, trao đổi kiến thức khoa học - công nghệ.

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ.

2. Nội dung chính của Tạp chí

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình là tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực; chủ yếu đăng kết quả các công trình nghiên cứu về khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, khoa học giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp,…, các bài biên khảo, dịch thuật, thông tin khoa học và nghiên cứu chuyên đề về các lĩnh vực của Tạp chí.

3. Ban Lãnh đạo Tạp chí

Chủ tịch Hội đồng biên tập: PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

Tổng biên tập: TS. Lê Thị Hoài Thu

 Phó Tổng biên tập:  TS. Bùi Khắc Sơn

 Thư ký tòa soạn: TS. Đào Xuân Quy

Trị sự tòa soạn: CN. Đặng Thị Hiền

4. Ban biên tập

         TS. Nguyễn Đức Vượng                              TS. Phạm Xuân Hậu

         TS. Nguyễn Thị Minh Lợi                             TS. Trần Thị Sáu

         TS. Trần Ngọc                                            TS. Trương Thị Tư

         TS.Hoàng Danh Tài                                     NCS. ThS. Trần Tự Lực 

         TS.Trần Đức Hiền                                      NCS.ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

         TS. Nguyễn Thế Hoàn                                 NCS.ThS. Võ Thị Dung

          TS. Mai Thị Liên Giang                               ThS. Lê Khắc Diễn   

         TS. Dương Ánh Tuyết                                 ThS. Nguyễn Đại Thăng             

         TS. Phạm Văn Phức                                   ThS. Phạm Thị Diệu Vinh      

         TS. Trần Thế Hùng                                      ThS. Nguyễn Thị Tuyến    

         TS. Nguyễn Hữu Ngữ (ĐH Nông Lâm Huế)    TS. Nguyễn Thành Chung   

5. Trụ sở toà soạn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình

Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Điện thoại: (052) 3819 333  -  Fax: (052) 3821 054

Email: tapchikhcn@.qbu.edu.vn        Website: http://www.quangbinhuni.edu.vn

                                                                                                Phòng QLKH-HTQT

 

 

 

Phòng QLKH-HTQT

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình