Cơ cấu - nhân sự

Cơ cấu tổ chức của phòng QLKH và HTQT

4/18/2017 3:41:26 PM

Biên chế phòng: 11 CBGV; Chi bộ: 08 đảng viên; Công đoàn: 11 công đoàn viên.

Cơ cấu tổ chức của phòng QLKH và HTQT

1. TS. Võ Thị Dung

Điện thoại: 0918291055

E-mail: dungvt@qbu.edu.vn

Bí thư chi bộ, trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động chung của phòng. Tham gia giảng dạy theo phân công của trường.

2. TS. Phan Văn Thành

Điên thoại: 0915377063

E-mail: thanhpv@qbu.edu.vn

Trực tiếp quản lý hoạt động Tạp chí KHCN: Tham mưu và xây dựng các văn bản liên quan đến hoạt động của toà soạn Tạp chí KHCN; Quản lý hoạt động thông tin website của tạp chí; Tham gia biên tập, xuất bản tạp chí đúng kế và báo cáo tình hình hoạt động của tạp chí cho Trường và các cấp quản lý. Hỗ trợ công tác biên tập xuất bản các tuyển tập báo cáo khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học tổ chức tại Trường. Hỗ trợ xây dựng hồ sơ mở mã ngành sau đại học của Trường. Tham gia giảng dạy theo phân công của trường.

3. NCS.ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại: 0912.037.611

E-mail: huongntt@qbu.edu.vn

Trực tiếp quản lý các chương trình/dự án hợp tác và công tác đảm bảo sở hữu trí tuệ. Tìm kiếm học bổng và các nguồn tài trợ tư vấn, đầu tư phát triển CSVC, tổ chức hội nghị, hội thảo ở các khu vực Châu Á, Châu Âu… Thông báo học bổng và viết bài hội nghị hội thảo quốc tế. Trực tiếp phụ trách công tác sở hữu trí tuệ. Tham mưu xây dựng và triển khai các dự án đầu tư, tăng năng lực nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành. Hỗ trợ lập kế hoạch đón tiếp các chuyên gia, nhà khoa học uy tín đến làm việc và giảng dạy tại trường, tham gia giảng dạy theo phân công của trường. 

4. ThS. Phan Xuân Toản

Điện thoại: 0935979966

E-mail: toanpx@qbu.edu.vn

Trực tiếp quản lý hoạt động KHCN của giảng viên: tham mưu các văn bản liên quan đến quản lý hoạt động KHCN của giảng viên; Xây dựng kế hoạch phát triển KHCN hàng năm; Đề xuất tuyển chọn và triển khai thực hiện, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN các cấp; Quản lý, lưu trữ hồ sơ các đề tài NCKH của giảng viên các cấp; Hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán kinh phí đề tài giảng viên. Phụ trách thông tin hoạt động về QLKH của giảng viên. Thực hiện quy đổi các hoạt động NCKH thành giờ chuẩn NCKH của giảng viên toàn trường phụ vụ đánh giá viên chức hàng năm. Tham gia giảng dạy theo phân công của trường.

5. ThS. Đặng Hoàng Yến

Điện thoại: 0983303219

E-mail: yendh@qbu.edu.vn

Trực tiếp quản lý hoạt động NCKH của sinh viên: tham mưu các văn bản liên quan đến quản lý hoạt động KHCN của sinh viên; Xây dựng kế hoạch NCKH của sinh viên hàng năm và đề xuất tuyển chọn các công trình NCKH của sinh viên dự thi các cấp; Tham mưu xuất bản kỷ yếu, nội san NCKH sinh viên; Quản lý, lưu trữ hồ sơ đề tài NCKH sinh viên dự thi và kỷ yếu, nội san NCKH sinh viên đã xuất bản; Hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán kinh phí đề tài của sinh viên. Phụ trách thông tin hoạt động về NCKH của sinh viên. Phụ trách công tác tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học tại trường. Thống kê, lưu trữ dữ liệu công trình KHCN các cấp, thông tin về luận văn, luận án của giảng viên hàng năm. Hỗ trợ công tác văn thư hành chính của chi bộ.

6. ThS. Phạm Thị Lan Phương

Điện thoại: 0905455966

E-mail: phuongptl@qbu.edu.vn

Tổ trưởng công đoàn phòng. Trực tiếp quản lý các hoạt động HTQT: tham mưu các văn bản liên quan đến HTQT, kế hoạch chương trình hợp tác hàng năm và dài hạn; Quản lý thông tin, kế hoạch đoàn ra đoàn vào và báo cáo các cấp thẩm quyền; Tham mưu trao đổi giảng viên và sinh viên theo chương trình hợp tác nước ngoài. Quản lý thông tin sinh viên học tập ở các trường đại học Thái Lan. Quản lý các học bổng dành cho giảng viên và sinh viên học tập tại nước ngoài. Quản lý thông tin cán bộ giảng viên học tập nâng cao trình độ ở nước ngoài. Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động HTQT. Lập kế hoạch và hoàn tất các thủ tục các đoàn ra, đoàn vào và thanh quyết toán kinh phí đón tiếp. 

7. ThS. Mai Thị Thùy Dung

Điện thoại: 089863 68 26

E-mail:  dungmtt@qbu.edu.vn

Trực tiếp quản lý hoạt động liên quan đến lưu học sinh đang học tập tại trường (Lào, Thái Lan). Phụ trách tìm kiếm, mở rộng ký kết hợp tác, các nguồn tài trợ tư vấn, đầu tư phát triển CSVC nước ngoài. Chịu trách nhiệm báo cáo thông tin chung về quản lý đào tạo lưu học sinh nước CHDCNND Lào đang học tại trường; Hỗ trợ thanh quyết toán kinh phí và thủ tục, kế hoạch đón tiếp đoàn vào, đoàn ra. Tham mưu và trực tiếp quản lý hoạt động website tiếng Anh của Nhà trường và phòng.

8. ThS. Nguyễn Trần Phương Nhung

Điện thoại: 0914861212

E-mail: nhungntp@qbu.edu.vn

Trực tiếp quản lý các lớp Sau đại học liên kết với các trường, viện có uy tín. Phối hợp tổ chức, quản lý tiến độ học tập các lớp liên kết đào tạo cao học. Tham mưu các công văn liên quan đến đào tạo sau đại học: thông báo lịch học, kế hoạch đào tạo, chuẩn bị CSVC, đề án liên kết, đề án mở mã ngành sau đại học, công văn trình các cấp thẩm quyền... Quản lý và lưu trữ hồ sơ liên kết đào tạo sau đại học; Làm thủ tục thanh quyết toán kinh phí giảng viên giảng dạy Sau đại học. Thực hiện công tác hành chính văn thư và quản lý, theo dõi CSVC của phòng. Thông báo các loại học bổng trong và ngoài nước. Phụ trách thông tin hoạt động của Website Sau đại học.

9. CN. Đặng Thị Hiền

Điện thoại: 0904052402

E-mail: hiendt@qbu.edu.vn

Trị sự tòa soạn tạp chí KHCN. Trực tiếp trao đổi thông tin bài viết từ tác giả đến phản biện và ban biên tập; Quản lý và lưu trữ thông tin hệ thống phản biện tạp chí KHCN trong và ngoài trường; Quản lý và lưu trữ các tạp chí, file bài viết đã được xuất bản. Thực hiện công tác văn thư hành chính và quản lý, theo dõi CSVC của tòa soạn tạp chí; Thanh quyết toán kinh phí hoạt động của tạp chí. Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin các hoạt động của Tạp chí KHCN .

10. CH. Châu Thị Thùy Dung

Điện thoại:0913451611

E-mail: cdungct@qbu.edu.vn

Phụ trách tìm kiếm các nguồn tài trợ, học bổng, tư vấn, đầu tư phát triển CSVC, tổ chức hội nghị, hội thảo ở khu vực Châu Á. Hỗ trợ chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường đại học tại Thái Lan.

 

QLKH-HTQT

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình