Chương trình đào tạo

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405)

2/8/2018 8:31:05 AM

Trường Đại học Quảng Bình công bố dự thảo Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405).

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, quản trị kinh doanh để có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế và hoạt động quản lý doanh nghiệp; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế và tin học quản lý, có năng lực tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các tổ chức kinh tế-xã hội như: tham mưu tư vấn các giải pháp tin học hóa cho đơn vị, triển khai các hệ thống thông tin cho đơn vị. Những kiến thức về kinh tế và công nghệ thông tin giúp cho người học phát huy khả năng tư duy tổng hợp và có khả năng thích ứng cao, có khả năng phục vụ tốt, có khả năng tự nghiên cứu, tự đào tạo, hoàn thiện và phát triển đáp ứng nhu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0..

Những tệp tin đính kèm:

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình