Chương trình đào tạo

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên Rừng (mã ngành 7620211)

1/5/2018 2:15:03 PM

Trường Đại học Quảng Bình công bố dự thảo Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên Rừng (mã ngành 7620211).

Ngành Quản lý tài nguyên rừng đào tạo kỹ sư có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt; có đủ trình độ, năng lực và ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng và phát triển nông thôn với các nhiệm vụ, chức năng chủ yếu: Quy hoạch quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học rừng; Điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh hại rừng, phòng chống cháy rừng, sâu bệnh hại và lửa rừng; Xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp bảo vệ, phát triển và sử dụng tài nguyên rừng; Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý rừng, quản lý lưu vực, quản lý môi trường rừng; Giám sát, đánh giá diễn biến tài nguyên rừng và môi trường.      

Chi tiết xem ở file đính kèm!

 

Những tệp tin đính kèm:

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình