Các ngành đào tạo

Liên kết đào tạo

1/12/2012 11:01:11 AM

Trường Đại học Quảng Bình liên kết với 16 cơ sở đào tạo trong cả nước đào tạo 1113 học viên đại học tại chức (VLVH) ở 15 ngành học đáp ứng nhu cầu nguồn lực lao động của địa phương.

Liên kết đào tạo

Hội nghị liên kết Đào tạo và NCKH giữa Trường ĐHQB với các Trường TCCN

Các ngành ĐH liên thông, VLVH liên kết

TT

Ngành nghề đào tạo

Đơn vị liên kết

số lượng

SV

Thời gian

Năm học

Tốt nghiệp

ĐH hệ VLVH

 

 

 

 

1

ĐH Cầu đường bộ

ĐH Giao thông Hà Nội

36

2008

2013

2

ĐH QTKD

Trường ĐH Kinh tế Huế

65

2009

2013

3

ĐH LTSP Âm nhạc K2

Học Viện Âm nhạc Huế

49

2010

2011

4

ĐH LTSP Mỹ thuật K2

 ĐH Nghệ thuật Huế

51

2010

2012

5

ĐHLT Công tác xã hội

Trường ĐH KH Huế

38

2011

2012

6

ĐH Địa chính

 ĐH KH TN Hà Nội

55

2011

2015

7

ĐHLTSP Mỹ thuật K3

ĐH Nghệ thuật Huế

55

2011

2013

8

ĐH LTSP Âm nhạc K3

Học Viện Âm nhạc Huế

50

2011

2013

9

ĐHLT TDTT

Trường Đại học Vinh

55

2011

2013

 

 

             Tổng cộng:

454

 

 

                ĐH hệ Từ xa

 

 

 

 

10

ĐH Luật kinh tế K2

Viện ĐH Mở Hà Nội

98

2007

2012

11

ĐH Luật kinh tế K3

Viện ĐH Mở Hà Nội

173

2010

2015

12

ĐH Quản lý kinh tế

ĐH Kinh tế Quốc dân

75

2008

2012

13

ĐH QTKD

ĐH Kinh tế Quốc dân

53

2008

2012

 

 

              Tổng cộng:

399

 

 

Ngoài ra, Nhà trường liên kết với Đại học Huế mở lớp Cao học Quản lý Giáo dục, 29 học viên; Liên kết với Đại học Đà Nẵng mở lớp Cao học Khoa học máy tính (10 học viên) và lớp Cao học Kinh tế phát triển (70 học viên).

Phòng Đào Tạo

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình