Các ngành đào tạo

Hướng dẫn Tác nghiệp và Đăng ký học theo tín chỉ trên phần mềm QLĐT

6/20/2012 9:50:56 AM

Hướng dẫn tác nghiệp cho CB Quản lý và hướng dẫn sử dụng cho sinh viên đăng ký học theo tín chỉ trên phần mềm quản lý đào tạo

Hướng dẫn Tác nghiệp và Đăng ký học theo tín chỉ trên phần mềm QLĐT

Phòng Đào tạo

Các Tin đã đăng

  Liên kết đào tạo 1/12/2012 11:01:11 AM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình