Các ngành đào tạo

Các ngành nghề trường đang tổ chức đào tạo

1/12/2012 11:04:35 AM

Hiện tại, trường Đại học Quảng Bình đang tổ chức đào tạo chính quy 3108 sinh viên, trong đó: 14 ngành trình độ đại học, 1977 sinh viên; 13 ngành trình độ cao đẳng, 1127 sinh viên. Từ năm 2009, trường ta không tổ chức đào tạo trình độ trung cấp.

Các ngành nghề trường đang tổ chức đào tạo

Hội nghị liên kết Đào tạo và NCKH giữa Trường ĐHQB với các Trường TCCN

Các ngành ĐH, CĐ chính quy đang đào tạo

TT

Tên ngành

Đang đào tạo

TS 2012

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (14 ngành)

 

 

Năm 4

Năm 3

Năm 2

Năm 1

TS 2012

 

    1            

Sư phạm Toán học

0

0

40

39

50

    2            

Sư phạm Toán - Lý

44

49

0

0

0

    3            

Sư phạm Vật Lý

0

0

0

0

50

    4            

Sư phạm Hóa học

0

0

21

26

50

    5            

Sư phạm  Ngữ văn

0

0

69

44

50

    6            

Sư phạm Văn - Sử

42

47

52

0

0

    7            

Sư phạm Lịch sử

0

0

48

25

50

    8            

Sư phạm Sinh học

40

23

0

10

50

    9            

Giáo dục Tiểu học

50

68

21

76

50

  10          

Giáo dục Mầm non

50

53

0

106

100

  11          

Giáo dục chính trị

46

53

0

0

50

  12          

CNTT

33

31

0

0

50

  13          

Ngôn ngữ Anh

102

20

0

12

50

  14          

Nuôi trồng thuỷ sản

100

0

0

0

50

  15          

Kế toán

167

120

97

59

100

  16          

Quản trị kinh doanh

54

40

0

0

50

 

Tổng

728

504

348

397

800

Tổng số: 1977

     TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  (13 ngành)                                                                                         

    1            

Sư phạm Toán - Lý

0

47

0

0

    2            

Sư phạm Hóa học

0

0

67

50

    3            

Sư phạm Văn -GDCD

0

62

0

50

    4            

Sư phạm Âm nhạc

41

0

0

50                          

    5            

Sư phạm Mỹ thuật

32

0

0

50

    6            

Sư phạm Lý - KTCN

0

0

38

0

    7            

CNTT

28

0

0

50

    8            

Kế toán

115

128

96

100

    9            

Quản trị kinh doanh

19

28

0

50

  10          

Công tác xã hội

94

54

22

50

  11          

Việt Nam học

30

0

0

50

  12          

Thư viện - Thông tin

30

0

0

50

  13          

Tiếng Anh

58

40

38

50

 

Tổng

446

359

261

1050

Tổng số: 1127Đào tạo liên thông

Hiện tại, trường Đại học Quảng Bình đang tổ chức đào tạo liên thông với 1510 sinh viên, trong đó: 11 ngành trình độ đại học, 1176 sinh viên; 5 ngành trình độ cao đẳng, 334 sinh viên.

Các ngành ĐH, CĐ liên thông đang đào tạo

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

1

Sư phạm Toán học

Sư phạm Toán học

Năm 1: 58; Năm 3: 65

2

Sư phạm Vật Lý

Sư phạm Vật lý

Năm 3: 54

3

Sư phạm Hóa học

Sư phạm Hóa học

Năm 2: 38

4

Sư phạm  Ngữ văn

Sư phạm Ngữ văn

Năm 3: 41

5

Sư phạm Sinh học

Sư phạm Sinh học

Năm 3: 52

6

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học

Năm 1: 36; Năm 2: 95;

Năm 3: 122.

7

Giáo dục Mầm non

Giáo dục Mầm non

Năm 1: 34; Năm 3: 58;

Năm 3: 47.

8

Tin học

CNTT

Năm 1: 56; Năm 2: 51

9

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Năm 1: 44; Năm 2: 49;

Năm 3: 76

10

Kế toán

Kế toán

Năm 1: 77; Năm 2: 35;

Năm 3: 47

11

Quản trị kinh doanh

QTKD

Năm 1: 41

Tổng số: 1176

 

CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

1

Xây dựng cầu đường

Công nghệ kỹ thuật giao thông

Năm 1: 35

2

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Năm 1: 25

3

Thư viện - Thông tin

Khoa học thư viện

Năm 2: 127

4

Sư phạm Mầm non

Sư phạm Mầm non

Năm 1: 66 (VLVH)

5

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Năm 1: 60

Tổng số: 334

Phòng Đào Tạo

Các Tin đã đăng

  Liên kết đào tạo 1/12/2012 11:01:11 AM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình