Các ngành đào tạo

Các ngành được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo

1/12/2012 10:20:58 AM

Từ năm 1995 đến nay, trường Đại học Quảng Bình được Bộ GD&ĐT giao đào tạo chính quy 71 ngành, trong đó: 16 ngành trình độ đại học, 46 ngành trình độ cao đẳng và 10 ngành trình độ trung cấp.

Các ngành được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo

Hội đồng khoa học và đào tạo

Ngày 31 tháng 12 năm 2010, tại Quyết định số 6213/QĐ-GD&ĐT, Bộ GD&ĐT đã chuẩn hóa danh mục ngành đào tạo chính quy trình độ đại học và cao đẳng của trường Đại học Quảng Bình, theo đó trường ta được phép đào tạo 14 ngành đại học và 28 ngành cao đẳng. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường đại học được phép xây dựng chương trình, tuyển sinh và tổ chức đào tạo liên thông các ngành tương ứng cùng trình độ chính quy, do đó, trường Đại học Quảng Bình được phép đào tạo liên thông 14 ngành đại học và 26 ngành cao đẳng. Ngoài ra, nhà trường còn được phép đào tạo hệ VLVH ngành CĐSP Mầm non; đào đạo liên thông trình độ đại học GDMN từ trình độ trung cấp Sư phạm Mần non.

Các ngành được phép đào tạo

Khối ngành

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Tổng số

Sư phạm

9

14

2

25

Công nghệ, Kỹ thuật

1

5

1

6

Nông- Lâm – Thủy sản

1

4

0

5

Kinh tế, Du lịch, V.hóa

3

5

7

14

Tổng số

14

28

10

52

Nhận xét:

1. Các ngành thộc khối sư phạm cơ bản đáp ứng việc đào tạo giáo viên cho trường phổ thông, vì vậy trong những năm trước mắt ta không đăng ký mở ngành của khối ngành này. Nhiệm vụ của trường ta là chuẩn hóa, hiện đại hóa chương trình GDDH và chương trình chi tiết các học phần Khối ngành sp phù hợp với công cuộc cải tổ chương trình, sách giáo khoa phổ thông; Chuẩn bị bài giảng tham gia bồi dưỡng giáo viên THPT, tham gia giảng dạy Cao học Quản lý giáo dục;

2. Mã ngành thuộc 3 khối còn lại ít, nhất là trình độ đại học, đội ngủ chưa mạnh (trong 14 ngành ĐH, CĐ mới có 3 ngành có tiến sỹ chuyên ngành). Trong nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2011 -2016, chúng ta cần đẩy mạnh việc xây dựng đội ngủ và đăng ký mở các ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ thuộc 3 khối ngành này.

Ngoài ra, Nhà trường được Bộ GD&ĐT cho phép bồi dưỡng cấp chứng chỉ:

- Chứng chỉ Kế toán trưởng;

- Chứng chỉ Tin học trình độ A, B, C;

- Chứng chỉ Tiếng Anh, Tiếng Trung trình độ A, B, C;

- Chứng chỉ nghiệp vụ Thư viện - Thiết bị trường học;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý trường học MN, TH, THCS;

- Bồi dưỡng Đồng bộ hóa giáo viên MN, TH, THCS;

- Bồi dưỡng cấp CC NVSP bậc 1, bậc 2.

Danh mục các ngành Bộ cho phép Nhà trường đào tạo.

Picture 001.jpg
Picture 002.jpg
Picture 003.jpg
Picture 004.jpg

Phòng Đào Tạo

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình