Các ngành đào tạo

Các ngành đang đào tạo 2015

5/11/2015 8:19:46 AM

Các ngành đang đào tạo 2015

CÁC NGÀNH ĐANG ĐÀO TẠO NĂM 2015

 

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

GHI CHÚ

1

Ngành Đại học Luật kinh tế

Liên kết

2

Ngành Địa chính

Liên kết

3

Ngành Kỹ thuật công trình

Liên kết

4

ĐHLT ngành Xây dựng cầu dường

Liên kết

5

ĐH Giáo dục Mầm non

Đặt tại các huyện

6

ĐH Giáo dục tiểu học

Đặt tại các huyện

7

Bồi dưỡng Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

 

8

Bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp

 

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ Du lịch

 

10

Bồi dưỡng nghiệp vụ Thiết bị dạy học

 

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình