Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức

11/1/2017 5:46:07 AM

 

PHÂN CÔNG ĐẢNG UỶ VIÊN PHỤ TRÁCH CHỈ ĐẠO CÁC CHI BỘ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách Chi bộ, đoàn thể

1

 Hoàng Dương Hùng

Bí thư

 Chi bộ phòng Đảm bảo chất lượng GD

 Chi bộ phòng Kế hoạch-Tài chính

 Chi bộ khoa Giáo dục thường xuyên

2

 Bùi Khắc Sơn

Phó Bí thư 

 Chi bộ khoa Nông-Lâm-Ngư

 Chi bộ khoa GDTC-QP

  Chi bộ Trung HL - TTNC Asean

3

 Nguyễn Đại Thăng

Ủy viên BTV

 Chi bộ khoa Âm nhạc-Mỹ thuật

 Chi bộ phòng Thanh tra - Pháp chế

4

 Mai Thị Liên Giang

Ủy viên BTV

 Chi bộ khoa SP Tiểu học-Mầm non

 Chi bộ khoa Khoa học xã hội

5

 Nguyễn Đức Vượng

Ủy viên BTV

 Chi bộ khoa Kỹ thuật- Công nghệ TT

6

 Trần Tự Lực

Ủy viên BTV

 Chi bộ khoa Kinh tế-Du lịch

7

 Trần Ngọc

Ủy viên BCH

 Chi bộ phòng Đào tạo

8

 Trần Đức Hiền

Ủy viên BCH

 Chi bộ phòng TCHC, HCCB

9

 Nguyễn Đình Hùng

Ủy viên BCH

 Chi bộ khoa Ngoại ngữ

10

 Vương Kim Thành

Ủy viên BCH

 Chi bộ phòng CTSV

11

 Trần Thị Sáu

Ủy viên BCH

 Chi bộ khoa Lý luận chính trị

12

 Nguyễn Th. Chung

Ủy viên BCH

 Chi bộ khoa Khoa học tự nhiên

13

 Võ Thị Dung

Ủy viên BCH

 Chi bộ phòng QLKH&HTQT

14

 Lê Thanh Bình

Ủy viên BCH

 Chi bộ PQT- BQLDAXD, CĐ

15

 Trần Đức Sỹ

Ủy viên BCH

 Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

     - Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ GD&ĐT và trướcpháp luật về tổ chức và hoạt động của Nhà trường. Quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường theo quy định của pháp luật, của UBND tỉnh Quảng Bình và Điều lệ trường đại học. 

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, quản trị thiết bị, công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật, công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, công tác thanh tra - pháp chế, công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế,  Ban Quản lý dự án XD, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại Ngữ, Khoa  Nông - Lâm - Ngư, Khoa Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữTrung tâm Nghiên cứu và thực nghiệm Nông Lâm;

- Sinh hoạt hành chính tại Phòng Tổ chức - Hành chính.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GVC. TS. Bùi Khc Sơn

     - Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng các lĩnh vực: Công tác đào tạo các hệ trong và ngoài Trường, công tác sinh viên, an ninh trật tự trường học, vệ sinh an toàn lao động và cảnh quan môi trường; 

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Khoa Khoa học tự nhiên, Khoa Khoa học Xã hội, Khoa Kinh tế - Du lịch, Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật, Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, Khoa Giáo dục Thể chất -Quốc phòng, Khoa Lý luận chính trị, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm học liệu, Trung tâm Nghiên cứu ASEAN.

- Phụ trách các tổ chức, đoàn thểCông đoàn, Hội Cựu chiến binh, Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ và Ban đảm bảo an ninh trật tự trường học, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ, Chi hội Di sản văn hoá, Hội Cựu Giáo chức, Hội Khuyến học, Ban Quản lý ký túc xá; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Quảng Bình;

- Phụ trách một số Đề án, Dự án khi được Hiệu trưởng phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng ủy quyền;

- Sinh hoạt hành chính tại Phòng Đào tạo.

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình