Bản tin Nhà trường

DS VIÊN CHỨC ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN TRƯỜNG ĐHQB NĂM 2016 THÔNG QUA

11/24/2016 1:52:58 PM

Chi tiết có tại tệp đính kèm
Những tệp tin đính kèm:

Phòng TC-HC

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình