Bản tin ĐTS

Kết quả tuyến sinh ĐH, CĐ 2013 sắp xếp theo điểm từ cao đến thấp.

7/25/2013 9:24:30 AM

Thủ khoa của các khối thi là: thí sinh Đinh Thị Huyền, (SBD 01030) và Võ Thị Quỳnh Trang (SBD 01230) khối C đạt 27,5 điểm; thí sinh Thái Quang Lợi (SBD 00287) khối A đạt 25 điểm; thí sinh Trần Diệp Ly (SBD 00677) khối A1 đạt 18,0 điểm; thí sinh Nguyễn Thị Minh An (SBD 00734) khối B đạt 20,5 điểm; thí sinh Trương Thị Thu Huyền (SBD 01349) khối D1 đạt 21,0 điểm; thí sinh Trần Thị Ngần (SBD 01973) khối N đạt 22,5 điểm và thí sinh Nguyễn Thị Hậu (SBD 01621) khối M đạt 23,0 điểm.

Kết quả tuyến sinh ĐH, CĐ 2013 sắp xếp theo điểm từ cao đến thấp.

Bấm vào file đính kèm để xem.
Những tệp tin đính kèm:

Hội đồng tuyển sinh

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình