Bản tin HSV

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

10/11/2017 11:03:31 AM

Vào ngày 4.10.2017 Hội sinh viên trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chương trình công tác Hội và Phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018 cho các BCS và BCH các lớp để tuyên truyền và thông báo cho các Hội viên về các hoạt động sắp tới của HSV trường

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỘI

 VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018

TT

 

Nội dung

 

16h10 – 16h25

Báo cáo Chương trình năm học 2017-2018

 

16h25 - 16h35

Diễn đàn Sinh viên 5 tốt

 

16hh35 - 16h45

Hội thi Sinh viên sáng tạo & Giải thưởng Khoa học trẻ QBU

 

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

 

 

 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình