Bản tin

Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ và chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ sau tiến sĩ

3/23/2017 10:11:02 AM

Ngày 27/2/2017, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đã phê duyệt Quyết định số 234/QĐ - VHL v/v Ban hành Quy định quản lý Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ và chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ sau tiến sĩ

Năm 2017, Học viện Khoa học và Công nghệ dự kiến tuyển chọn 20 đề tài KHCN sau tiến sỹ và 20 nhiệm vụ KHCN hỗ trợ sau tiến sỹ. Ứng viên được quyền đề xuất một hoặc cả hai loại hình đề tài hoặc nhiệm vụ nói trên (nếu trúng tuyển thì ứng viên được chọn một trong hai loại hình).

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm./.

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình