Bản tin

Thông báo số 1 Hội nghị khoa học Quốc tế lần thứ 10 về các hệ thống thông tin và dữ liệu thông minh (ACIIDS 2018)

10/25/2017 10:48:29 PM

ACIIDS là chuỗi hội nghị khoa học quốc tế về các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh. Hội nghị ACIIDS 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 21 tháng 3 năm 2018 tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Thông báo số 1 Hội nghị khoa học Quốc tế lần thứ 10 về các hệ thống thông tin và dữ liệu thông minh (ACIIDS 2018)

 

THÔNG BÁO SỐ 1

 HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

 VÀ DỮ LIỆU THÔNG MINH (ACIIDS 2018)

 

ACIIDS là chuỗi hội nghị khoa học quốc tế về các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh. Hội nghị ACIIDS 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 21 tháng 3 năm 2018 tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

MỤC ĐÍCH

 Mục đích của Hội nghị là tạo ra một diễn đàn quốc tế cho các nhà khoa học trong các lĩnh vực hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh. Những lĩnh vực này thuộc nền tảng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện đang rất sôi động trên toàn cầu.

CƠ QUAN TỔ CHỨC

- Trường Đại học Quảng Bình

- Trường Đại học Bách khoa Wrocław (Ba Lan)

với sự phối hợp của:

- Hiệp hội Kỹ thuật IEEE Systems - Man – Cybernetics

- Trường Đại học Newcastle (Úc)

- Trường Đại họcYeungnam (Hàn Quốc)

- Trường Đại học Bina Nusantara (Indonesia)

- Trường Đại học Teknologi (Malaysia)

- Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

KỶ YẾU HỘI NGHỊ

Kỷ yếu Hội nghị ACIIDS 2018 sẽ được xuất bản bởi Nhà xuất bản Springer trong ấn phẩm Lecture Notes in Artificial Intelligence LNCS/LNAI. Các bài báo xuất bản trong các ẩn phẩm của hội nghị ACIIDS được đánh chỉ mục và đánh giá bởi ISI Conference Proceeding của Thomson Reuters, EI, Scopus, DBLP và thư viện số ACM. Theo thống kê của nhà xuất bản Springer, kỷ yếu của các hội nghị thuộc chuỗi ACIIDS thuộc top 25% các tài liệu điện tử có mức download cao nhất.

Springer sẽ ủng hộ ACIIDS 2018 số tiền 1000 EUR dành cho các giải thưởng Best paper Awards.

Các bài báo có chất lượng tốt trong hội nghị sẽ được lựa chọn mời đăng trong các số đặc biệt của các tạp chí quốc tế có uy tín như Enterprise Information Systems, Expert Systems and Applications, Vietnam Journal of Computer Science, International Journal of Intelligent Information and Database Systems, Transactions on Computational Collective Intelligence, Journal of Information and Telecommunication.

Bài viết gửi đăng kỷ yếu Hội nghị được định dạng theo mẫu LNCS/LNAI và gửi trực tuyến tại địa chỉ trên website: https://aciids.pwr.edu.pl/2018/

CÁC MỐC THỜI GIAN

- Hạn cuối nhận báo cáo: ngày 01/10/2017

- Thông báo chấp nhận bài viết: 01/11/2017

- Hạn cuối đăng ký tham dự và trả phí: 15/12/2017

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

-  Các thông tin về Hội nghị ACIIDS 2018 và các vấn đề liên quan: TS. Võ Thị Dung, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Quảng Bình; 312 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình; Điện thoại: 0232 3819333; DĐ: 0918 291 055; Emai: vodungqbuni@gmail.com

-     Thông tin chi tiết về Hội thảo, xin mời xem trên website: https://aciids.pwr.edu.pl/2018/

                                                                                                  Quảng Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2017

                                                                                         ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ACIIDS 2018

                                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                                                                          PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình