Bản tin

Thông báo V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 và cấp Quốc gia năm 2019

7/28/2017 2:42:32 PM

Thực hiện Công văn số 274/SKHCN-QLKH ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2019, phòng QLKH-HTQT đề nghị các đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thông báo V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 và cấp Quốc gia năm 2019

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình