Bản tin

CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN “TRUYỀN THÔNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN VỀ CHĂM SÓC SKSS/SKTD CHO VTN/TN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH QUẢNG BÌNH”

1/19/2016 8:57:23 PM

Với mục đích nâng cao nhận thức cho nhóm VTN/TN các dân tộc thiểu số về SKSS/SKTD, Bộ môn Địa lý - Việt Nam học - Công tác xã hội, Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình triển khai dự án "Truyền thông tiếp cận dịch vụ và thông tin về chăm sóc SKSS/SKTD cho VTN/TN dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình" đầy ý nghĩa kéo dài hơn 1 tháng (từ 10/11/2015 -20/12/2015) tại các bản người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.Đây là dự án vì cộng đồng nằm trong chương trình “Influencer for Change” do Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững CSDS tổ chức và được tài trợ bởi Quỹsáng kiến dành cho thanh niên Young@heart.


Ban điều phối dự án gặp các đại diện các nhóm TNV nòng cốt

Các hoạt động chính của dự án bao gồm: tập huấn cho sinh viên trường Đại học Quảng Bình, lựa chọn đội ngũ tình nguyện viên để thành lập 05 nhóm nòng cốt, tổ chức 01 buổi Hội thảo, 01 Hội thi Sáng tạo và 01 Đêm thi Truyền thông tại cộng đồng về chủ đề chăm sóc SKSS/SKTD cho VTN/TN.


Tập huấn chăm sóc SKSS/SKTD cho VTN/TN Sinh viên trường Đại học Quảng Bình

Đây là dự án vì cộng đồng nhằm tạo nênmột sự ảnh hưởng, thay đổi lớn trong thanh niên, đặc biệt là đối tượng thanhniên dân tộc thiểu số về chăm sóc SKSS/SKTD. Ban điều phối dự án hi vọng rằng chươngtrình sẽ thu hút được sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên là các bạn sinhviên ở trường Đại học Quảng Bình, các bạn học sinh ở trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và những đối tượng quan tâm khác. Từ đó sẽ xây dựng được một mạng lưới truyền thông đa cấp đạt hiệu quả.

Để biết thêm thông tin về dự án cũng như Tổ chức quản lý xin vui lòng liên hệ:

Bộ môn Địa lý – Việt Nam học – Công tác xã hội – Khoa Khoa học Xã hội – Trường Đại học Quảng Bình.

Đoàn TN

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình