Văn bản cấp

Văn bản luật

11/30/2012 4:39:44 PM

Bộ Luật Lao động năm 2012; Luật Công đoàn năm 2012; Luật lưu trữ năm 2011

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình