Kế hoạch đào tạo

Trường ĐH Quảng Bình đã thẩm định thành công CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng và sẽ tuyển sinh từ năm 2018

2/6/2018 10:23:56 AM

Ngày 19/01/2018, Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Quản lý tài nguyên rừng (mã ngành 7620211). Ngành Quản lý tài nguyên rừng là mã ngành mới Nhà trường sẽ tuyển sinh năm 2018 với mục tiêu sẽ đào tạo đội ngũ kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng có đủ tài, trí, đức và năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực đội ngũ kiểm lâm và bảo vệ rừng của tỉnh Quảng Bình và cả nước, cũng như các nước bạn Lào, Thái Lan,...

Trường ĐH Quảng Bình đã thẩm định thành công CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng và sẽ tuyển sinh từ năm 2018

Trường Đại học Quảng Bình là trường đại học công lập, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình và cả nước. Năm 2017, Nhà trưng đã đưc kiểm định chất lượng đạt chuẩn giáo dc đại học quốc gia. Theo bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu Việt Nam được đánh giá bởi trang web nổi tiếng Webometrics thì Trường Đại học Quảng Bình đang xếp thứ 75 trong Top 100 các trường đại học tốt nhất tại Việt Nam năm 2017.

Vi giá trị ct lõi là cht lưng, hiu quả và phát trin bn vng, Nhà trưng luôn đi mi trong công tác qun lý nhm nâng cao cht lưng đào to, nghiên cu khoa hc, phát huy tính chủ đng, khả năng sáng to, năng lc vn dng kiến thc, kỹ năng nghề nghip và hot đng thc tin ca sinh viên. Cơ cu ngành nghề đưc xây dng phù hp vi nhu cu ngun nhân lc ca tnh Qung Bình và các tnh trong khu vc, gm các khi ngành chính: khi ngành Sư phm; Ngoi ng; Nông Lâm Ngư; Kỹ thut Công nghệ Thông tin; Kinh tế - Du lch và Lut - Giáo dc Chính tr.

Trên cơ s Quy hoch nhu cu ngun nhân lc ca tnh Qung Bình và các tnh lân cn giai đon t nay đến năm 2030, trong đó ưu tiên phát triển các ngành các thế mạnh của tỉnh ở lĩnh vực nông lâm nghiệp, kinh tế - du lịch. Theo điều tra khảo sát các đơn vị trong và ngoài tỉnh cho thấy, tỉnh Quảng bình cần khoảng 550 kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng, tỉnh Hà tỉnh và Quảng Trị cần khoảng 500 người. Nhà trường đã tập trung đầu tư xây dựng đội ngũ và trang thiết bị cơ sở vật chất, các Trung tâm nghiên cứu, thực nghiệm và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực nông lâm tại cơ sở 2 giai đoạn 2020 - 2030. Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Quảng Bình quyết định xây dựng hồ sơ mở mã ngành Quản lý tài nguyên rừng và sẽ tuyển sinh ngay từ năm 2018 với mục tiêu đào tạo đội ngũ kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng có đủ tài, trí, đức và năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực đội ngũ kiểm lâm và bảo vệ rừng của tỉnh Quảng Bình và cả nước, cũng như các nước bạn Lào, Thái Lan,…

PGS. TS. Trần Ngọc - Trưởng phòng Đào tạo công bố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

Ngày 19/01/2018, Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành thẩm định thành công chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên rừng (mã ngành 7620211). Tham gia Hội đồng có TS. Lê Bảo Thanh, TS. Nguyễn Đắc Mạnh đến từ Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi, TS. Trần Nam Thắng, TS. Nguyễn Minh Đức đến từ Trường Đại học Nông Lâm Huế. ThS. Đặng Minh Hùng, Phó chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình - đại diện Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cũng tham dự Hội đồng và phân tích nhu cầu lớn của tỉnh Quảng Bình về nhân lực kiểm lâm và bảo vệ rừng trong những năm tới, đồng thời góp ý cho Tổ soạn thảo chương trình nhiều nội dung, kỹ năng thiết thực cần đào tạo cho sinh viên trong chương trình đào tạo. Về phía Trường Đại học Quảng Bình, cùng với Tổ soạn thảo chương trình có sự tham gia của PGS. TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Bùi Khắc Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS. Trần Ngọc - Trưởng phòng Đào tạo và các cán bộ giảng viên khoa Nông Lâm Ngư,...

Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng thẩm định

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu tại phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng thẩm định

Sau khi các thành viên Hội đồng nhận xét, đóng góp ý kiến về chương trình đào tạo, toàn thể Hội đồng đã đi kiểm tra thực tế các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Quản lý tài nguyên rừng tại một số địa điểm như giảng đường, phòng thí nghiệm, khu thực nghiệm nông lâm ngư, trung tâm học liệu,…

Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế tại Vườn thực nghiệm Nông Lâm Ngư

Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế tại Trung tâm học liệu

Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế tại Trung tâm học liệu

Hội đồng thẩm định tham quan mô hình toàn cảnh Trường Đại học Quảng Bình

Kết thúc đợt kiểm tra thực tế các điều kiện đảm bảo về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, giáo trình tài liệu,… Hội đồng thẩm định đã tiến hành họp kín và biểu quyết với kết quả 07/07 thành viên đồng ý thông qua chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên rừng (Mã ngành 7620211) của Trường Đại học Quảng Bình và đánh giá cao cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo của Nhà trường.

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình