Phổ biến GD pháp luật

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 01/5/2017

3/21/2017 2:56:12 PM

Ngày 15/3/2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT và Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT. Hai thông tư này đều có hiệu lực vào ngày 01/5/2017

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình