Bản tin

Thông báo về việc tuyển sinh lớp tiếng Nhật cơ bản

3/13/2017 8:00:32 AM

Thông báo về việc tuyển sinh lớp tiếng Nhật cơ bản

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình