Thông báo

Thông báo tuyển sinh Hệ đào tạo Liên thông, Vừa làm vừa học năm 2013

2/27/2013 9:56:52 AM

- Đối với tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013. - Đối với tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức VLVH: + Đợt 1: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2013, dự kiến thi tuyển sinh vào cuối tháng 4 năm 2013. + Đợt 2: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2013, dự kiến thi tuyển sinh vào cuối tháng 11 năm 2013.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG,VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013  

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Đối tượng tuyển sinh

(Đã có bằng tốt nghiệp)

A

Hệ liên thông

 

CQ

VLVH

 

I

Từ trình độ CĐ lên Đại học

 

120

360

 

1

Sư phạm Toán

D011

 

40

CĐSP Toán hoặc có ngành chính là Toán

2

Sư phạm Ngữ văn

D014

 

40

CĐSP Ngữ văn hoặc có ngành chính là Văn

3

Sư phạm Sinh

D015

 

40

CĐSP Sinh học hoặc có ngành chính là Sinh

4

Giáo dục Tiểu học

D016

 

40

CĐ Giáo dục tiểu học

5

Giáo dục Mầm non

D017

 

40

CĐ Giáo dục Mầm non

6

Ngôn ngữ Anh

D021

 

40

CĐ Tiếng Anh, CĐSP Tiếng Anh

7

Kế toán

D022

60

40

CĐ Kế toán

8

Quản trị kinh doanh

D023

 

40

CĐ Quản trị kinh doanh

9

Công nghệ thông tin

D041

60

40

CĐ Công nghệ thông tin

II

Từ trình độ TCCN lên ĐH

 

120

120

 

1

Giáo dục Mầm non

D17

 

40

TCSP Mầm non

2

Kế toán

D22

60

40

TC Kế toán, TC Kinh tế

3

Công nghệ thông tin

D41

60

40

TC Tin học

III

Từ trình độ TCCN lên CĐ

 

170

280

 

1

Giáo dục Mầm non

C117

 

40

TCSP Mầm non

2

Kế toán

C122

 

40

TC Kế toán, TC Kinh tế

3

Công nghệ thông tin

C141

 

40

TC Tin học

4

CN Kỹ thuật Điện, điện tử

C142

40

40

TC Kỹ thuật Điện, điện tử

5

CN Kỹ thuật Xây dựng

C143

40

40

TC CNKT Xây dựng

6

CN Kỹ thuật Giao thông

C144

40

40

TC CNKT Giao thông

7

Lâm nghiệp

C181

50

40

TC Lâm nghiệp

B

Hệ vừa làm vừa học

 

 

240

 

I

Các ngành đào tạo ĐH

 

 

200

Khối thi

- Trung học phổ thông

- Bổ túc trung học phổ thông

- Trung cấp chuyên nghiệp

- Trung cấp nghề

1

Giáo dục Tiểu học

VD16

 

 

C, D1

2

Giáo dục Mầm non

VD17

 

 

M

3

Ngôn ngữ Anh

VD21

 

 

A1, D1

4

Kế toán

VD22

 

 

A, A1, D1

5

Quản trị kinh doanh

VD23

 

 

A, A1, D1

6

Nuôi trồng thuỷ sản

VD31

 

 

A, B

7

Công nghệ thông tin

VD41

 

 

A, A1

II

Các ngành đào tạo CĐ

 

 

40

 

1

Giáo dục Mầm non

VC17

 

40

M

1. Đối với tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy:

a.  Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trungcấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày đượccấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ CĐ hoặc ĐH phải dự thi3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành. Nhà trườngtự ra đề và xác định điểm trúng tuyển.

b. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyênnghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốtnghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ CĐ hoặc ĐH phải dự thi tuyển các mônvăn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thôngtrong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổchức.

      2. Tuyển sinh đào tạo liênthông hình thức VLVH:

            a.Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề,cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộphồ sơ thi lên trình độ CĐ hoặc ĐH phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, mộtmôn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành. Nhà trường tự ra đề và xác định điểmtrúng tuyển.

            b.Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề,cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồsơ thi lên trình độ CĐ hoặc ĐH phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếutheo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinhCĐ, ĐH hình thức vừa làm vừa học năm 2013.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

1.Phiếuđăng ký dự thi (theo mẫu của Bộ GD và ĐT);

2.Bảnsao hợp lệ bằng tốt nghiệp;

3.Bảnsao hợp lệ bảng điểm học tập toàn khoá (TCCN hoặc CĐ);

4.Bảnsao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

5.02phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

6.Giấyxác nhận quá trình công tác (nếu có);

7.03ảnh chân dung cỡ 4x6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ởmặt sau trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dựthi (một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường).

4. Thời gian nộp hồ sơ:

- Đối với tuyển sinh đào tạo liênthông hình thức chính quy: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳthi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013.

- Đối với tuyển sinh đào tạo liênthông hình thức VLVH: 

      + Đợt1: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2013, dự kiến thi tuyểnsinh vào cuối tháng 4 năm 2013.

      +Đợt 2: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2013, dự kiến thi tuyểnsinh vào cuối tháng 11 năm 2013.

Nơi nhận hồ sơ:Phòng Đào tạo - Trường ĐH Quảng Bình

                 - 312 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới, QuảngBình.

          ĐT liên hệ: 052.3824052. Website:quangbinhuni.edu.vn.                                                 

                                                                                

                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình