Thông báo

Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

9/5/2013 11:19:17 AM

Căn cứ thông báo tuyển dụng của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quảng Bình (VPBank Quảng Bình) ngày 03 tháng 09 năm 2013, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thông báo (thông tin chi tiết có tại file đính kèm)


Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình