Văn bản cấp

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2011-2012

8/22/2012 11:27:17 AM

Thực hiện văn bản số 1158/ĐHQB-TC ngày 18/7/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại viên chức và hợp đồng lao động năm học 2011-2012; Căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức và hợp đồng lao động năm học 2011-2012, Nhà trường thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và HĐLĐ năm học 2011-2012 đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường được biết (có 2 file đính kèm).

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình