Kế hoạch đào tạo

Thông báo kế hoạch học tập các lớp Khóa 58 hệ chính quy, năm học 2016 - 2017

9/7/2016 2:58:29 PM

Nhà trường Thông báo kế hoạch học tập các lớp Khóa 58 hệ chính quy, năm học 2016 - 2017

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình