Văn bản cấp

Thông báo đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo nhân tài năm 2013

3/27/2013 7:43:31 AM

Ngày 20/3/2013, Sở Nội vụ có Công văn số 353/SNV-CCHC về việc thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nhân tài năm 2013 theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND, Nhà trường đã có Công văn số 476/ĐHQB-TC ngày 26/3/2013 về việc thông báo các đơn vị thực hiện đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo nhân tài năm 2013, đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện. Chi tiết có 3 file đính kèm.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình