Thông báo

Thông báo hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013

4/4/2013 4:12:30 PM

Trường Đại học Quảng Bình Thông báo hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013

Những tệp tin đính kèm:

Dao tao

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình