Văn bản cấp

Thông báo Thành lập trung tâm bồi dưỡng kiến thức

5/2/2012 4:01:31 PM

1 20trung tam3.jpg

1 20TRUNGT AM 20HOC 20THEM.jpg


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình