Thời khoá biểu

Thời khóa biểu Lớp Đại học Giáo dục thể chất Khóa 58&59 thực hiện từ ngày 12/7/2018

7/9/2018 3:11:08 PM

Thời khóa biểu Lớp Đại học Giáo dục thể chất Khóa 58&59 thực hiện từ ngày 12/7/2018

Những tệp tin đính kèm:

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình