Thời khoá biểu

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 16/12/2016

12/13/2016 3:53:53 PM

Phòng Đào tạo thông báo hời khóa biểu Hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 16/12/2016

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình