Bản tin

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 04

2/24/2017 2:58:49 PM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 04

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 04

01

Từ Sỹ Chương

Trường Trung học phổ thông Chuyên Quảng Bình

 

ĐIỀU CHẾ PHỐI TỬ BAZƠ DẠNG KÌM-NNO CÓ CHỨA VÒNG QUINOLINE VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CỦA CHÚNG VỚI Ni (II)

 

Tóm tắt. Hai phối tử bazơ dạng kìm có chứa vòng quinoline là N-((5-bromo -8-methoxyquinolin-2-yl)methyl)-N-ethylethanamine (L1) và N-((5-bromo- 8-methoxyquinolin-2-yl)methyl)propan-2-amine (L2) được điều chế từ hợp chất đơn giản là 2-methoxyaniline thông qua vòng hóa, brôm hóa và thay thế amine. Phức (L1)NiCl2 có kí hiệu (P1), (L2)NiCl2(CH3OH) có kí hiệu (P2) đã được điều chế và xác đinh cấu trúc chi tiết thông qua phổ IR, NMR, nhiễu xạ tia X.

 

2

Hoàng Dương Hùng

Trường Đại học Quảng Bình

Phạm Duy Vũ

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 

MÔ PHỎNG SƠ ĐỒ NHIỆT NGUYÊN LÝ NHÀ MÁY

ĐIỆN HẠT NHÂN

 

 

Tóm tắt. Sử dụng phần mềm mô phỏng chuyên dụng để mô phỏng các thiết bị nhiệt trong nhà máy điện hạt nhân là một trong những phương án cần ưu tiên nghiên cứu trong điều kiện nước ta hiện nay. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện mô phỏng thành công một sơ đồ nhiệt nguyên lý nhà máy điện hạt nhân VVER -440. Trên sơ đồ mô phỏng, người sử dụng có thể theo dõi trực tiếp các thông số nhiệt động học của môi chất, các thông số liên quan đến tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt như diện tích, hệ số truyền nhiệt, độ chênh nhiệt độ logarit. Các kết quả mô phỏng phù hợp với các thiết bị thực tế.

3

Trần Ngọc

Trường Đại học Quảng Bình

 

PHÂN TÍCH CÁC CHUYỂN DỜI HẤP THỤ VÀ BỨC XẠ CỦA ION Sm3+ TRONG THUỶ TINH BORATE KIM LOẠI KIỀM (67H3BO3 . 12Li2O3 .20K2CO3 .1Sm2O3) BẰNG LÝ THUYẾT JUDD – OFELT

Tóm tắt. Phổ hấp thụ và bức xạ của ion Sm3+ trong thuỷ tinh borate kim loại kiềm (67H3BO3.12Li2O3.20K2CO3) đã được nghiên cứu. Phổ hấp thụ của ion Sm3+ quan sát được hai dải: trong vùng năng lượng cao (tại 404nm;474 nm) và trong vùng năng lượng thấp (tại 1070nm, 1220nm, 1365nm, 1480nm, 1582nm và 1890nm). Phổ huỳnh quang quan sát được gồm 4 dải tại 560nm, 600nm 650nm và 710nm tương ứng với các dịch chuyển từ mức kích thích 4G5/2 về các mức 6H5/2 , 6H7/2 , 6H9/2 and  6H11/2 . Các kết quả phân tích bằng cách sử dụng lý thuyết Judd-Ofelt cho ta giá trị các thông số cường độ Ω2; Ω4 Ω6, các thông số bức xạ: xác suất chuyển dời (AR), hệ số phân nhánh (bR), thời gian sóng bức xạ (tR) và tiết diện phát xạ (sp) đã được tính cho mức kích thích. 

4

Đoàn Cường Quốc

Trường Đại học Quảng Bình

Lê Bá Huế

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

ĐỐI CHIẾU VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG CHỊU CẮT GIỮA TCXDVN 356-2005 (CHèP 2.03.01-84*) VÀ CP 52.101.2003

Tóm tắt. Bài báo giới thiệu phần tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn trên tiết diện nghiêng chịu cắt theo tiêu chuẩn Nga CP 52.101.2003, đối chiếu với tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005 (CHèP 2.03.01-84*). Trên cơ sở nhận xét, phân tích lý thuyết và ví dụ để định hướng cho sử dụng.

 

5

Phan Thanh Quyết

Trường Đại học Quảng Bình

Nguyễn Hải Thành

Trung tâm khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH CO2 CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG PHÒNG HỘ Ở BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HƯỚNG HÓA – ĐĂKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 

Tóm tắt. Nghiên cứu thông qua mối quan hệ hữu cơ giữa sinh khối rừng và lượng carbon tích lũy, đồng thời năng lực tích lũy carbon của các trạng thái rừng có mối quan hệ với các nhân tố sinh thái và thay đổi theo trạng thái. Do đó bố trí ô tiêu chuẩn để đo đếm và ước lượng sinh khối, phân tích xác định lượng carbon lưu giữ trong các bộ phận cây, thảm mục, cây bụi, và ứng dụng phương pháp tính toán để xây dựng các hàm ước lượng sinh khối, carbon tích lũy, CO2 hấp thụ thông qua việc điều tra rừng có thể đo đếm trực tiếp. Từ đây làm cơ sở cho việc áp dụng ước tính CO2 hấp thụ trong các trạng thái, kiểu rừng ở thực tế. Bài báo trình bày kết quả sinh khối khô của cây gỗ rừng non ở 3 vị trí: chân, sườn, đỉnh là: 94,4(tấn/ha); rừng trung bình là: 212(tấn/ha). Lượng CO2 hấp thụ ở rừng non là 102,02 tấn/ha, rừng trung bình là 156,67 tấn/ha; Đây là cơ sở cho chi trả dịch vụ môi trường và nó có ý nghĩa nếu gắn việc chi trả dịch vụ hấp thụ CO2 của rừng với phương thức quản lý rừng cộng đồng.

 

6

Nguyễn Mậu Thành,

Nguyễn Đức Vượng

Trường Đại học Quảng Bình

TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT CỦA 1,10-PHENANTROLIN VÀ LANTAN (III) TRICLOAXETIC

Tóm tắt. Phức chất của Lantan (III) với 1,10-phenantrolin và phối tử tricloaxetic đã được tổng hợp và xác định thành phần dựa trên các phương pháp: phân tích nhiệt và phân tích nguyên tố. Cấu trúc của phức chất cũng được xác định bằng các phương pháp phân tích hiện đại như: phổ hồng ngoại, phổ 1H-NMR, phổ 13C-NMR. Quá trình nghiên cứu đã đưa ra được tỉ lệ mol giữa ion trung tâm và phối tử cho hiệu suất cao nhất.

 

7

Nguyễn Quang Trung

Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THAM DỰ CỦA ETHANOL TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL PHUN GIÁN TIẾP SỬ DỤNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU ETHANOL-DIESEL

Tóm tắt. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định tỷ lệ tham dự ethanol cho động cơ diesel phun gián tiếp khi sử dụng lưỡng nhiên liệu ethanol-diesel. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ tham dự lớn nhất của ethanol trong điều kiện động cơ không bị cháy kích nổ và không làm tăng suất tiêu hao năng lượng. Với mục tiêu trên, kết quả thực nghiệm cho thấy tỷ lệ tham dự của ethanol đạt được khoảng 27% trên tổng khối lượng nhiên liệu ethanol-diesel cung cấp.

 

8

Nguyễn Phương Văn

Trường Đại học Quảng Bình

LỰA CHỌN LOÀI CÂY TẠO BĂNG XANH PHÒNG CHÁY RỪNG TRỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỨ HẠNG

Tóm tắt. Các loài cây khác nhau có khả năng chịu lửa không giống nhau, tùy thuộc vào các đặc điểm sinh vật học của loài. Đám cháy có tốc độ nhanh hay chậm phụ thuộc rất lớn vào khả năng bén lửa của bộ phận lá và vỏ cây. Nghiên cứu các chỉ tiêu về khả năng chống chịu lửa của lá, vỏ và việc lượng hóa theo các tiêu chuẩn bằng phương pháp phân thứ hạng các loài cây tạo băng cản lửa phổ biến hiện nay là cơ sở khoa học để các đơn vị kinh doanh, sản xuất lâm nghiệp tiến hành lựa chọn loài cây có khả năng phòng cháy có hiệu quả cao cho rừng trồng.

 

9

Lê Huy Bắc

Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội

Dương Thị Ánh Tuyết

Trường Đại học Quảng Bình

HÀNH TRÌNH TƯ TƯỞNG CỦA LUDWIG WITTGENSTEIN: SỰ NGHIỆP KHOA HỌC, DI SẢN VÀ ẢNH HƯỞNG

Tóm tắt. Được đánh giá là một trong những trụ cột triết học của nhân loại ở thế kỉ XX, Ludwig Wittgenstein có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ triết gia và hầu hết mọi lĩnh vực khoa học xã hội trên toàn thế giới. Bài viết tập trung phân tích quá trình đến với triết học và triết học ngôn ngữ với lý thuyết trò chơi của thiên tài nghịch dị Ludwig Wittgenstein. 

10

Mai Thị Liên Giang

Trường Đại học Quảng Bình

THUẬT NGỮ CHỦ THỂ TIẾP NHẬN Ở VIỆT NAM VÀ QUAN ĐIỂM VỀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC CỦA HANS ROBERT JAUSS

 

Tóm tắt. Những năm gần đây, ở Việt Nam đã xuất hiện xu hướng nghiên cứu văn học theo lý thuyết tiếp nhận. Theo đó, thuật ngữ chủ thể tiếp nhận cũng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Từ việc hệ thống các khái niệm liên quan đến thuật ngữ chủ thể tiếp nhận, bài viết tập trung phân tích vấn đề thuật ngữ chủ thể tiếp nhận ở Việt Nam và quan điểm tiếp nhận văn học của Hans Robert Jauss. 

 

 

11

 

Phạm Thị Hà

Trường Đại học Quảng Bình

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CÂU ĐẢO NGỮ BỘ PHẬN

TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG ANH

Tóm tắt. Câu đảo ngữ tiếng Anh là hiện tượng ngữ pháp phức tạp trong ngôn ngữ học, được nhiều người quan tâm phân tích với nhiều phương diện khác nhau. Có nhiều hình thức đảo ngữ trong tiếng Anh với nhiều cách sử dụng đa dạng. Bài viết nhằm miêu tả, phân tích các đặc điểm cú pháp của các mô hình đảo ngữ bộ phận trạng ngữ thông dụng trong tiếng Anh, cách sử dụng chúng, giúp người học có cái nhìn tổng quan về các mô hình đảo ngữ và định hướng cách sử dụng hiệu quả trong giao tiếp hàng ngày.

    Từ khóa: đảo ngữ, trạng ngữ, cú pháp, tiếng Anh

 

12

Nguyễn Đình Hùng

Trường Đại học Quảng Bình

ĐỊA DANH QUẢNG BÌNH VỚI SỰ PHẢN ÁNH CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ

Tóm tắt. Địa danh không chỉ là một hiện tượng ngôn ngữ mà còn là một hiện tượng văn hoá, một phạm trù lịch sử. Nghiên cứu các phương diện văn hoá, lịch sử phản ánh qua địa danh Quảng Bình, chúng ta có thể biết thêm về đặc điểm địa lí tự nhiên, lịch sử hình thành phát triển, những sự kiện quan trọng đã xảy ra trên địa bàn, những thay đổi về dân cư và địa giới của vùng đất từng là “phên dậu”, “chiến địa” trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

 

13

Trần Tự Lực

Trường Đại học Quảng Bình

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CAO SU QUẢNG BÌNH

Tóm tắt. Cao su Quảng Bình bên cạnh những thành công vẫn còn nhiều khó khăn như năng suất và sản lượng còn thấp; công nghiệp chế biến và bảo quản chưa được đầu tư; quy mô nhỏ, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật;...  và quan trọng nhất là chưa tạo ra được chuỗi giá trị cho sản phẩm cao su có khả năng cạnh tranh với chuỗi giá trị ngành, vì vậy giá bán thấp, sản xuất bị động, sự nhận biết về thương hiệu cao su Quảng Bình còn hạn chế [3]. Điều này dẫn đến thu nhập của người trồng cao su chưa cao, chưa tạo được tiền đề để phát triển bền vững. Nhằm giải quyết các khó khăn trên, chúng tôi tiến hành thu thập thông tin và sử dụng các công cụ sơ đồ hóa, công cụ phân tích chi phí, thu nhập, giá trị gia tăng để đánh giá thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình, từ đó nghiên cứu đề xuất các chiến lược và giải pháp nâng cấp chuỗi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững ngành hàng này.

 

14

Dương Thanh Mừng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

MỘT SỐ TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO MIỀN TRUNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

Tóm tắt. Phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung diễn ra vào những thập niên đầu của thế kỉ XX là một trong những hiện tượng nổi bật trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thời cận hiện đại. Bằng nhiều hoạt động quan trọng, phong trào đã tạo ra những bước ngoặt mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong những thập kỉ tiếp theo. Bài viết này tập trung đi sâu phân tích và trình bày một số nét cơ bản về những tác động từ phong trào chấn hưng Phật giáo tại miền Trung đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, qua đó góp phần bổ cứu nguồn tư liệu nhằm làm phong phú thêm đặc điểm của lịch sử tư tưởng dân tộc diễn ra vào thế kỉ XX.

 

15

Nguyễn Thị Nga

Trường Đại học Quảng Bình

ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT

CHÂN TRỜI MÙA HẠ CỦA HỮU PHƯƠNG

Tóm tắt. Một trong những điểm mấu chốt hàng đầu và cũng chính là thách thức lớn của nhà văn khi sáng tạo nghệ thuật là phải lựa chọn một chỗ đứng, một điểm nhìn thích hợp để kể câu chuyện. Vận dụng lý thuyết tự sự về điểm nhìn nghệ thuật, chúng tôi đã soi chiếu vào tiểu thuyết “Chân trời mùa hạ” để minh chứng cho một phương thức trần thuật đa điểm nhìn của nhà văn Hữu Phương. Đó là sự di chuyển linh hoạt điểm nhìn nghệ thuật từ bên ngoài vào bên trong và ngược lại, từ nhân vật này đến nhân vật khác, từ miền không gian này sang miền không gian khác, từ hiện tại đến quá khứ, tương lai. “Chân trời mùa hạ” được tác giả phối trộn, đan chéo, luân phiên, dịch chuyển nhiều điểm nhìn trần thuật khác nhau để  đi sâu vào mọi góc cạnh của đời sống, tạo nên tính đa diện, nhiều tầng bậc cho kết cấu tác phẩm.

 

16

Trần Thị Thu Thủy

Trường Đại học Quảng Bình 

THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG HUYỆN TUYÊN HÓA – TỈNH QUẢNG BÌNH

Tóm tắt. Qua kết quả nghiên cứu thực trạng việc làm của người lao động huyện Tuyên Hóa – tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp khảo sát, phân tích, đánh giá cho thấy: huyện Tuyên Hóa có nguồn lao động dồi dào, chất lượng lao động ngày càng chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, lao động chủ yếu là lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, số lao động thiếu việc làm và thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao, lao động có trình độ cao còn ít, thu nhập bình quân của lao động thấp so với bình quân chung của tỉnh. Trên cơ sở đó, bài viết này đã đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại huyện Tuyên Hóa.

 

17

Đỗ Thùy Trang

Trường Đại học Quảng Bình

CHIẾN LƯỢC HỘI THOẠI

TRONG TIỂU THUYẾT “CUỘC ĐỜI CỦA PI”

Tóm tắt. Hội thoại là một trong những hình thức giao tiếp thường xuyên và phổ biến nhất của ngôn ngữ, là cơ sở cho các hoạt động ngôn ngữ khác. Cùng với khuynh hướng ngày càng quan tâm đến ngôn ngữ trong quá trình hành chức, hội thoại ngày càng được các nhà ngôn ngữ học quan tâm đi sâu nghiên cứu. Sự ra đời của lý thuyết hội thoại đã tạo tiền đề lí luận cho việc nghiên cứu sâu hơn, có hiệu quả hơn hội thoại trong đời sống cũng như trong tác phẩm văn học. Trong tiểu thuyết nổi tiếng “Cuộc đời của Pi”, nhà văn đã sử dụng hội thoại như là thủ pháp nghệ thuật quan trọng nhằm khắc hoạ hình tượng nhân vật và là ẩn dụ sâu sắc về thân phận con người qua biến cố của số phận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toà soạn

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình