Thông báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 06

2/27/2017 2:28:42 PM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 06

1

Phan Thanh Quyết

Trường Đại học Quảng Bình

 

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH LÂM NGHIỆP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Tóm tắt. Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. Do đó nội dung, phương pháp giảng dạy phải gắn lý thuyết với thực tiễn, nhất là các học phần chuyên ngành. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) với ưu điểm phân tích không gian và quản lý thông tin thuộc tính, giúp giảng dạy thêm sinh động, kết hợp lý thuyết với thực hành. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng GIS vào giảng dạy một số học phần chuyên ngành Lâm nghiệp ở trường Đại học Quảng Bình thông qua các kết quả về xây dựng cấu trúc dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và xây dựng trắc đồ cấu trúc rừng.

2

Nguyễn Thị Hoài An

 Trường Đại học Quảng Bình

 

SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẠM TRÙ CHỮ NHÂN TRONG HỌC THUYẾT NHO GIÁO ĐẾN TƯ DUY QUÂN SỰ VÀ GIÁO DỤC CỦA  ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Tóm tắt. Mảnh đất miền Trung gió Lào cát trắng tự hào là nơi sinh ra, nuôi dưỡng ý chí và nhân cách của một thiên tài quân sự - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng được đồng bào dân tộc, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế gọi với tên rất đỗi kính trọng và trìu mến - “Đại tướng nhân dân”. Trong tư tưởng của con người vĩ đại ấy có sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin và kế thừa tư tưởng quân sự của Hồ Chủ Tịch vào thực tiễn đất nước. Hơn hết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có sự vận dụng linh hoạt phạm trù chữ Nhân của học thuyết Nho giáo vào thực tiễn đất nước từng thời kỳ, nổi bật là tư tưởng lấy dân làm gốc và tư tưởng khuyến học.

3

Đặng Quốc Minh Dương

 Trường Đại học Văn Hiến

 

HỆ THỐNG NHÂN VẬT CỦA KIỂU TRUYỆN CON CÁO TINH RANH TRONG TRUYỆN DÂN GIAN NGA, BÊLÔRUTXIA VÀ UKRAINA

Tóm tắt. Kiểu truyện con cáo tinh ranh trong truyện dân gian Nga, Bêlôrutxia và Ukraina có hai nhân vật chính, đó là nhân vật tinh ranh và nhân vật đối thủ. Nhân vật con cáo tinh ranh dùng mưu mẹo để chơi khăm hoặc giúp đỡ các nhân vật khác. Nhân vật đối thủ là đối tượng của mưu kế. Ngoài ra, kiểu truyện còn có sự xuất hiện của nhân vật nạn nhân – là những kẻ nhỏ bé, yếu đuối, phải hứng chịu những thử thách của nhân vật đối thủ. Các nhân vật xoay quanh tuyến nhân vật hữu dũng vô mưu với nhân vật nhỏ bé, hiền lành, phần thắng thường nghiêng về nhân vật tinh ranh – con vật nhỏ bé. Kết thúc này khẳng định sự chiến thắng của lý trí, qua đó nói lên sự đồng cảm của dân gian với những kẻ thấp cổ bé miệng, đồng thời thể hiện ước mơ về một xã hội bình đẳng, dân chủ. Hệ thống nhân vật trong kiểu truyện này ở Nga, Bêlôrutxia và Ukraina vừa mang đặc điểm chung của kiểu truyện vừa có đặc điểm riêng của từng quốc gia, dân tộc.

4

Nguyễn Văn Đồng

Trung tâm GDTX Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

HÀNH ĐỘNG CẦU KHIẾN TRONG CA DAO NAM BỘ

Tóm tắt. Từ ngữ liệu 461 lần xuất hiện của các động từ ngữ vi, động từ tình thái, phụ từ và tiểu từ tình thái trong ca dao Nam Bộ có chứa hành động cầu khiến, bài viết phân tích và lý giải các dạng cấu trúc hành động cầu khiến. Các dạng cấu trúc hành động cầu khiến trong ca dao Nam Bộ hết sức đa dạng, nhiều vẻ nhằm bộc lộ các nội dung cầu khiến như khẳng định tình cảm, duy trì tình cảm, từ chối tình cảm, khuyên ngăn bạn tình, dứt bỏ tình cảm. Các kết quả nghiên cứu này góp phần làm nổi bật những nét riêng về ngôn ngữ, văn hoá của vùng đất phương Nam.

5

Nguyễn Văn Hạnh

Đại học Vinh

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG   TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tóm tắt. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục đã trở thành một đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, được xã hội đồng tình, hưởng ứng. Song đổi mới như thế nào? Nguyên tắc cơ bản để đổi mới là gì? Đổi mới những gì?... Từ cách nhìn đó, bài viết  phân tích, lý giải một số vấn đề, như: mục tiêu dạy, học văn học nước ngoài ở trường THPT; thực trạng của việc dạy học văn học nước ngoài ở trường THPT và nguyên nhân của nó. Từ đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng dạy, học văn học nước ngoài ở trường THPT, như: cấu trúc chương trình, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

6

Nguyễn Thị Mai Hoa

Trường Đại học Quảng Bình 

ĐẶC TRƯNG CÚ PHÁP VÀ NGỮ DỤNG CỦA HÀNH VI XIN PHÉP TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

    Tóm tắt. Hành vi xin phép là một hành vi lời nói đặc biệt trong tiếng Anh và tiếng Việt. Nghĩa của hành vi lời nói này không chỉ phụ thuộc vào cấu trúc ngữ pháp và từ vựng, mà còn phụ thuộc vào các mối quan hệ xã hội của người nói và người nghe như tuổi tác, địa vị xã hội, giới tính... Chính vì thế, mục đích của bài viết là tìm ra một số điểm tương đồng và khác biệt trong hành vi xin phép giữa tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc nhìn cú pháp và ngữ dụng học. Kết quả nghiên cứu có thể giúp những người tham gia giao tiếp sử dụng hành vi lời nói này một cách hợp lý, hiệu quả trong những ngữ cảnh giao tiếp cụ thể.

7

Nguyễn Thế Hoàn

Trường Đại học Quảng Bình

GIÁO DỤC Ở NHẬT BẢN VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Tóm tắt. Trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, riêng Nhật Bản điều đó thể hiện càng rõ. Nhờ giáo dục, Nhật Bản đã thực hiện thắng lợi công cuộc canh tân đất nước, đuổi kịp và vượt các nước Âu - Mỹ. Những thành công trong sự nghiệp phát triển giáo dục ở đất nước Mặt trời mọc đã và đang có  sâu sắc đối với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề: Giáo dục ở Nhật Bản và những bài học đối với giáo dục Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực.

8

Phùng Thị Loan

Trường Đại học Quảng Bình

VẤN ĐỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ

Tóm tắt. Hoàng Việt luật lệ (còn gọi là Luật Gia Long) là một trong những công trình đánh dấu bước phát triển trong lịch sử lập pháp của Việt Nam, đây được xem là đóng góp quan trọng của vua Gia Long trong việc xây dựng hệ thống pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội khá phức tạp trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ. Trong đó vấn đề hôn nhân và gia đình được Hoàng Việt luật lệ quy định khá chi tiết. Ngoài những điểm còn hạn chế, vấn đề hôn nhân và gia đình đã thể hiện những nét tích cực, tiến bộ của Bộ luật này.

9

Nguyễn Chính Thành

Trường THCS Lương Thế Vinh, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS QUA DẠY HỌC VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI - TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN 

Tóm tắt. Trong xã hội hiện đại, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là vô cùng quan trọng. Ý thức rõ điều này, ngành giáo dục đã và đang triển khai việc rèn kĩ năng sống cho học sinh qua các môn học và nhận được sự quan tâm không chỉ của toàn ngành mà còn của cả xã hội. Văn học nước ngoài không chỉ có nội dung và hình thức mới lạ thu hút học sinh mà còn chứa đựng trong đó nhiều kĩ năng sống vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, việc rèn kĩ năng sống cho học sinh qua dạy, học văn học nước ngoài vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Để góp phần nâng cao hiệu quả dạy, học cũng như góp phần làm cho học sinh yêu thích văn học nước ngoài, bài viết đã đưa ra những định hướng và gợi mở một số vấn đề cụ thể về cách thức rèn kĩ năng sống cho học sinh THCS qua dạy - học văn học nước ngoài.

10

Lê Thị Thắm

Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Tóm tắt. Kế toán quản trị cung cấp các thông tin giúp cho nhà quản trị nội bộ đề ra các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết định đó có tác động đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Do đó, nếu thông tin không đầy đủ, các nhà quản trị sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý doanh nghiệp. Nếu thông tin không chính xác, các nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định sai lầm, nếu thông tin không kịp thời thì có thể mất cơ hội trong kinh doanh.

Để giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tổ chức tốt công tác kế toán, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 53/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2006, hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc vận dụng tổ chức kế toán quản trị vào thực tế còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, nghiên cứu việc tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp là rất cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề cần giải quyết để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

11

Trần Thị Sáu

Trường Đại học Quảng Bình

ĐỔI MỚI NỘI DUNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tóm tắt. Giáo dục công dân là môn học giáo dục chuẩn mực làm người cho học sinh. Nội dung môn giáo dục công dân tác động mạnh mẽ tới sự hình thành, phát triển nhân cách của các em. Từ yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, bài viết nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về nội dung giáo dục công dân bậc trung học phổ thông, từ đó góp phần xây dựng định hướng đổi mới nội dung môn học, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.

12

Hoàng Thị Tường Vi

Trường Đại học Quảng Bình

 

GIÁO DỤC TÍNH CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO

CHO GIỚI TRẺ HIỆN NAY

Tóm tắt. Xã hội hiện đại cùng nhịp sống hối hả đã và đang làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội cần phải giải quyết như: ô nhiễm môi trường, bệnh dịch AIDS, mang thai ngoài ý muốn, nghiện rượu và ma túy, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, chết vì bạo lực, những thất bại trong học đường… Điều đó đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác giáo dục hiện nay. Do đó, việc chuẩn bị cho con người nói chung, thế hệ trẻ nói riêng những kiến thức, kỹ năng mềm cơ bản để đương đầu và ứng phó là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm của toàn xã hội: gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội. Với vai trò chủ đạo của mình, giáo dục nhà trường cần phối kết hợp cùng các lực lượng giáo dục định hướng giáo dục thế hệ trẻ những giá trị đúng đắn, bản lĩnh cá nhân với những phẩm chất cá nhân tích cực, những năng lực xã hội cần thiết… Đó chính là chiếc chìa khoá để thế hệ trẻ mở cánh cửa tương lai.

 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình