Thông báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 05

2/27/2017 2:27:36 PM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 05

1

Nguyễn Đức Khánh

Nguyễn Duy Vinh

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KHOAN LỖ LẮP ĐẦU NỘI SOI BUỒNG CHÁY TRÊN NẮP MÁY ĐỘNG CƠ AVL 5402 BẰNG PHẦN MỀM CATIA

 

Tóm tắt. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định vị trí khoan lỗ lắp đầu nội soi để quan sát buồng cháy trên nắp máy động cơ nghiên cứu AVL 5402. Nghiên cứu sử dụng công cụ phân tích kết cấu của phần mềm Catia dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method-FEM). Đối tượng nghiên cứu là động cơ mẫu AVL 5402 của hãng AVL, Cộng hòa Áo. Kết quả lựa chọn được lỗ khoan lắp đầu nội soi loại M14 có đường kính 8mm. Vị trí lỗ khoan không gây ảnh hưởng tới các bộ phận hay hệ thống khác trên nắp máy như đường nước, cơ cấu phối khí, đường nạp, thải… Kết quả tính toán kiểm nghiệm cho thấy ứng suất tổng lớn nhất trên nắp máy là 3,91.107N/m2 và chuyển vị lớn nhất là 0,0197mm. Các giá trị này nhỏ hơn nhiều so với giá trị giới hạn của vật liệu chế tạo nắp máy, do đó nắp máy vẫn đảm bảo độ bền sau khi khoan lỗ lắp đầu nội soi.

2

Võ Văn Thiệp

Trường Đại học Quảng Bình

 

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO, MÔ HỌC TUYẾN SINH DỤC CỦA CÁ PHÈN HAI SỌC UPENEUS SULPHUREUS (CUVIER & VANLENCIENNES, 1829) Ở VÙNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH

Tóm tắt. Kết quả nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 10 năm 2012 bằng những phương pháp đang được áp dụng trong các nghiên cứu ngư loại hiện nay của G.V. Nikolski, I. F. Pravdin, O. F. Xakun, N. A. Buskaia và Mai Đình Yên, mẫu cá được thu tại vùng ven biển của tỉnh Quảng Bình.  Bài báo đã mô tả được 4 thời kỳ phát triển của quá trình tạo trứng và sinh tinh, đồng thời mô tả được 6 giai đoạn phát triển của buồng trứng, tinh sào của cá phèn hai sọc Upeneus sulphureus (Cuvier & Valenciennes, 1829).

 

3

Nguyễn Thanh Tưởng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

Tóm tắt. Lý Sơn là một huyện đảo nằm trên vùng biển phía đông bắc tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích tự nhiên 9,97 km² với số dân trên 21.020 nguời. Đây là một khu vực có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch. Những năm gần đây, Lý Sơn tập trung đầu tư phát triển du lịch và bước đầu đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn còn nhiều bất cập, tiềm năng du lịch lớn nhưng chưa được đầu tư khai thác đúng mức, lực lượng lao động du lịch còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, hoạt động lữ hành còn bộc lộ nhiều yếu kém; khai thác du lịch phần nhiều còn ở du lịch dạng tự nhiên, mang tính thời vụ nên doanh thu của ngành chưa cao, lượng khách thu hút được còn rất ít. Bài báo này phân tích thực trạng phát triển du lịch trong những năm qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch huyện Lý Sơn theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.

4

Võ Thị Dung

Trường Đại học Quảng Bình

ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI ANH VÀ NGƯỜI VIỆT QUA TỤC NGỮ

Tóm tắt. Tục ngữ là một dạng ngôn ngữ súc tích, mang nhiều đặc trưng riêng và được xem như “di sản văn hóa tinh thần” của mỗi dân tộc về mặt trí tuệ, tình cảm và nghệ thuật biểu hiện trong các hoạt động từ vật chất đến tinh thần. Nghiên cứu đối chiếu tục ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt để tìm ra những nét tương đồng và dị biệt giữa chúng, rút ra những đặc điểm giống nhau và khác nhau về văn hóa, cách tư duy, thể hiện của mỗi cộng đồng dân tộc là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp, cảm thụ được những nét tinh túy của từng nền văn hóa.

 

5

Nguyễn Văn Hạnh

Đại học Vinh

 

VÕ NGUYÊN GIÁP

QUA HỒI KÝ ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ

Tóm tắt. Võ Nguyên Giáp là vị tướng đã đi vào huyền thoại. Bên cạnh những chiến tích lẫy lừng, ông còn để lại hàng chục cuốn sách viết về nhiều lĩnh vực, trong đó có những hồi ký mang tính tổng kết về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử là một trong số đó. Trên cơ sở khảo sát, phân tích một cách cụ thể các chi tiết, sự kiện được tái hiện, đặc biệt là cách kể chuyện của tác giả, trong hồi ký Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử, bài viết đã chỉ ra những phẩm cách đặc biệt ở con người Võ Nguyên Giáp: giản dị, khiêm nhường; bản lĩnh, trí tuệ; nhân ái, bao dung. Nếu nhân, trí, dũng là phẩm chất của một vĩ nhân, chỉ có ở vĩ nhân, thì qua hồi ký Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử Võ Nguyên Giáp là một con người như thế.

 

6

Vũ Quang Hiển

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP- NHẠC TRƯỞNG CỦA BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT

Tóm tắt. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với trọng trách Bí thư Tổng Quân ủy, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng Bộ Tổng Tham mưu thường xuyên bám sát mọi động thái trên chiến trường, dự đoán trước mọi khả năng, kịp thời xây dựng kế hoạch và xác định phương châm tác chiến, biến quyết tâm chiến lược của Đảng thành hiện thực, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân viết nên bản anh hùng ca của chiến tranh nhân dân thời đại Hồ Chí Minh, làm cho Việt Nam - Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh trở thành niềm tin và hy vọng của các dân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do.

7

Nguyễn Thế Hoàn

Trường Đại học Quảng Bình

CÁC NHÂN TỐ TẠO NÊN MỘT HUYỀN THOẠI

VÕ NGUYÊN GIÁP

Tóm tắt. Hơn một nửa thế kỷ nay, ở trong và ngoài nước đã có hàng trăm công trình nghiên cứu và bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dưới nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau. Có thể thấy rõ, tất cả những công trình đó đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn vinh đồng thời khẳng định tài năng và đức độ của vị Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông không chỉ là nhân vật huyền thoại đi vào lịch sử nhân loại như một thiên tài quân sự bậc nhất của thế kỷ XX mà còn là một tượng đài nhân cách hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời đại mới. Trong bài viết  này, chúng tôi xin được nêu lên các nhân tố tạo nên một huyền thoại Võ Nguyên Giáp, với mong muốn góp phần rõ thêm về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của một nhân tướng Việt Nam và thế giới.

8

Dương Trí Thảo

Trường Đại học Nha Trang

Phan Đình Hùng

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO ĐÓI CỦA CÁC HỘ DÂN VEN BIỂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

 

Tóm tắt. Nghiên cứu xác định, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói của các hộ dân ven biển huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dựa trên số liệu điều tra từ 380 hộ dân địa phương, nghiên cứu  sử dụng mô hình hồi quy đa biến và hồi quy phi tuyến Binary logistic để phân tích tình hình nghèo đói của các hộ dân khu vực này. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng có ý nghĩa đến sự nghèo đói của các hộ dân ở đây, đó là tình trạng việc làm, lĩnh vực của việc làm, tình trạng sở hữu đất sản xuất, quy mô hộ và tiếp cận tín dụng, trong đó quan trọng nhất là tình trạng việc làm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy ảnh hưởng độc lập của từng yếu tố đến xác suất nghèo của một hộ gia đình.

9

Khổng Văn Thắng

Cục Thống kê Bắc Ninh

 

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH THÀNH PHẦN NĂM 2013 NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHUNG, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH BẮC NINH

Tóm tắt. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có vai trò khá quan trọng khẳng định môi trường tự do kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền từng tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích, so sánh về thực trạng chỉ số năng lực cạnh tranh chung, chỉ số thành phần của tỉnh Bắc Ninh với các tỉnh, thành xếp thứ nhất và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng từ đó tìm ra mối quan hệ giữa PCI với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh; những đóng góp cơ bản mà việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mang lại trong những năm qua; những hạn chế nội tại của từng chỉ số năng lực cạnh tranh thành phần của tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ đó, chúng tôi đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm điều chỉnh và cải thiện một cách đúng đắn, kịp thời để không ngừng nâng cao chỉ số PCI của tỉnh giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030.

10

Dương Thị Ánh Tuyết

Trường Đại học Quảng Bình

 

VẤN ĐỀ BẢN THỂ BỊ TÁCH RỜI TRONG TIỂU THUYẾT

TỬ TƯỚC CHẺ ĐÔI CỦA ITALO CALVINO

 

Tóm tắt. Bài viết tập trung làm rõ vấn đề chia tách/đánh mất bản thể trong tiểu thuyết Tử tước chẻ đôimột tác phẩm độc đáo được viết theo phong cách hiện thực huyền ảo. Thông qua tiểu thuyết của mình, Italo Calvino đã thể hiện một cách sâu sắc và thuyết phục vấn đề thiếu khuyết và không hoàn thiện về nhân cách như một đặc trưng của bản thể Người.

11

Trần Thị Sáu

Trường Đại học Quảng Bình

GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH MA TÚY CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

            Tóm tắt. Tệ nạn ma túy, đặc biệt là vấn đề nghiện hút của học sinh, sinh viên đang trở thành hiểm họa của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ma túy không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thế hệ trẻ mà còn hủy hoại tương lai của các em và đẩy lùi sự phát triển của xã hội. Trước tình hình đó, cần trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết, quan trọng nhằm tránh xa những cạm bẫy từ ma túy.

12

Phạm Diệu Vinh

Trường Đại học Quảng Bình

 

VẬN DỤNG KỸ THUẬT THANH NHẠC VÀO

HÁT CA KHÚC VIỆT NAM

 

Tóm tắt. Vận dụng phương pháp kỹ thuật thanh nhạc vào hát ca khúc Việt Nam là một yếu tố cơ bản trong vấn đề xử lý cách hát, cách thể hiện sắc thái tình cảm cũng như xử lý việc phát âm nhả chữ sao cho tiếng hát nghe mượt mà truyền cảm, âm thanh vang sáng mang đậm bản sắc dân tộc và tâm hồn người Việt Nam.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình