Thông báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình tham gia Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến

10/12/2015 8:45:08 AM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình tham gia Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến


Được sự đồng ý của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình đã tham gia Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online - VJOL). VJOL là một cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế, giao thông ... Qua đó, VJOL chia sẻ, quảng bá  các tạp chí thành viên nhằm giúp các học giả hiểu biết hơn nữa về tình hình học thuật, nghiên cứu khoa học của thế giới và Việt Nam. Thông qua VJOL, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình có thể quảng bá các bài viết của mình đến tay độc giả, từ đó nâng cao chất lượng bài viết hơn nữa. 
  
VJOL được quản lý và duy trì bởi:
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (MOST)
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA (NASATI)©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình