Thông báo

Tạp chí Khoa học Đại học Quảng Bình Số 7

8/18/2015 11:10:56 AM

Nội dung các bài báo khoa học đăng tải trên Tạp chí Khoa học Đại học Quảng Bình Số 7 Năm 2015

No.

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Nguyễn Thị Hà Phương

Nghiên cứu mô hình Markov ấn và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay

3

2

Phan Thanh Quyết, Trần Thế Hùng, Cao Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Tiến Đạt

Xây dựng bản đồ dạng đất bằng công nghệ GIS xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

11

3

Hoàng Danh Tài

Tụy nhân tạo – giải pháp mới cho bệnh nhân tiểu đường

25

4

Hoàng Đình Tuyền

Bài toán người đưa thư và ứng dụng tìm lộ trình xe thu gom rác tối ưu ở thành phố Đồng Hới

34

5

Lê Khắc Diễn

Rèn luyện tư duy cho học sinh phổ thông bằng các bài tập di truyền có phương pháp tính nhanh

40

6

Võ Thị Dung

Đối chiếu nhịp trong tục ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh

47

7

Lê Trọng Đại

Một số đặc điểm nổi bật của “Bát danh hương” Quảng Bình

54

8

Lương Lan Huệ

Dạy học triết học bằng phương pháp tình huống

66

9

Nguyễn Thị Nga

Yếu tố hư cấu và phi hư cấu trong tiểu thuyết Không phải huyền thoại của Hữu Mai

74

10

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Đối chiếu danh từ số nhiều trong tiếng Anh và Tiếng Việt

80

11

Đỗ Thùy Trang

Từ ngữ Tiếng Anh trên báo chí Tiếng Việt

89

Phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình