Thông tin tuyển sinh

TB V/v tuyển sinh lớp ĐHLT ngành Giáo dục Mầm non ( Đặt tại trường TC Nghề số 9)

4/18/2017 4:44:17 PM

Trường ĐHQB thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông ngành Giáo dục Mầm non theo hình thức VLVH năm 2017.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình